05/12/2020 23:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự thuật kỳ 2
自述其二

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 14:56

 

Nguyên tác

吾年五十輒懸車,
國五元更歲五除。
雨後扶筇看老菊,
病中伏枕聽兒書。
筮初不用再三瀆,
事十何須八九如。
醉到復吟吟復醉,
偷閒吾亦愛吾廬。

Phiên âm

Ngô niên ngũ thập triếp huyền xa,
Quốc ngũ nguyên canh tuế ngũ trừ.
Vũ hậu phù cùng khan lão cúc,
Bệnh trung phục chẩm thính nhi thư.
Phệ sơ bất dụng tái tam độc,
Sự thập hà tu bát cửu như.
Tuý đáo phục ngâm ngâm phục tuý,
Thâu nhàn ngô diệc ái ngô lư.

Dịch nghĩa

Ta đến năm mươi tuổi là cáo quan về nghỉ,
Nước đã năm lần thay niên hiệu, năm đã qua tết năm lần.
Tạnh mưa, chống gậy thăm khóm cúc già,
Khi ốm, dựa gối nghe con đọc sách.
Chỉ bói qua một lượt, không bói đi bói lại thêm nhàm,
Trong mười việc, không cần phải có tám chín việc như ý.
Say khướt rồi lại ngâm thơ, ngâm chán lại uống say,
Dành được lúc nhàn, ta vẫn yêu cái nhà ta ở.

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Mình năm mươi tuổi từ quan,
Năm lần qua tết, năm lần thay vua.
Tạnh thì chống gậy thăm hoa,
Ốm nằm nghe lũ con thơ đọc bài.
Bói xem một lượt mà thôi,
Việc thường chẳng kể chín mười xuê xoa.
Thơ lại chén, chén lại thơ,
Thảnh thơi ta vẫn ưa nhà ta hơn.
Rút từ Quế Sơn tam nguyên thi tập (A.3160).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Tự thuật kỳ 2