15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2020 20:37

夏日偶成其一

不堪夏熱戶常關,
偶爾扶筇起散觀。
病眼逢人多錯誤,
徑途舉足倍艱難。
有呼四代含飴祖,
誰記三朝秉筆官。
潦倒風前吾醉後,
蘧然熟視見南山。

 

Hạ nhật ngẫu thành kỳ 1

Bất kham hạ nhiệt hộ thường quan,
Ngẫu nhĩ phù cung khởi tản quan.
Bệnh nhãn phùng nhân đa thác ngộ,
Kính đồ cử túc bội gian nan.
Hữu hô tứ đại hàm di tổ,
Thuỳ ký tam triều bỉnh bút quan.
Lạo đảo phong tiền ngô tuý hậu,
Cừ nhiên thục thị kiến Nam san.

 

Dịch nghĩa

Nắng quá, không chịu được, cửa nhà thường đóng kín,
Thỉnh thoảng trở dậy đi dạo mới chống gậy.
Mắt đau nhìn người thường lẫn lộn,
Ngõ nhỏ bước chân lại càng khó khăn.
Có chắt gọi là cụ bốn đời về vui tuổi già,
Ai còn nhớ ta làm quan bỉnh bút qua ba triều vua.
Ngả nghiêng trước gió, ta say rồi đó,
Trông kỹ rõ ràng còn thấy ngọn núi Nam.


Tuyển từ Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Cửa cài im ỉm nắng oi nồng,
Chống gậy đôi khi dạo lối mòn.
Mắt kém nhìn người thường lẫn lộn,
Ngõ sâu lần bước khó khăn hơn.
Ba triều, bỉnh bút, ai còn nhớ?
Đồng loạt, cụ hưu, chắt gọi luôn.
Trước gió ngả nghiêng, say rồi đó,
Non Nam mồn một vẫn hằng trông.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nắng quá thường đóng kín cửa ra,
Đôi khi chống gậy dạo vườn nhà.
Mắt đau lẫn lộn nhìn không rõ,
Ngõ nhỏ bước chân càng khó qua.
Quan lại ba triều ai nhớ đến.
Chắt ta bốn bậc gọi vui già,
Ngả nghiêng trước gió ta say đó,
Trông kỹ núi Nam thấy rõ xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cửa cài im ỉm, nắng nồng oi,
Thi thoảng thong dong chống gậy chơi.
Mắt kém nhìn xem lầm lẫn nhỉ,
Ngõ sâu lui tới khó khăn rồi!
Ba triều bỉnh bút ai còn nhớ,
Bốn lớp cháu con thế cũng vui.
Nghiêng ngả cơn say làn gió thổi,
Núi Nam trước mắt hiện ra coi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời