Lạc bầy hồng nhạn tha phương
Gặp đôi anh chị xót thương trong lòng
Bạc đầu mới đi lấy chồng
Gặp năm đói kém lại cùng về đây
Cuộc đời như ván cờ vây
Phải đâu con rối người này riêng thôi
Trời mưa rét đứng ngậm ngùi
Các ngươi đừng trách là tôi sơ cuồng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.