414.56
Nước: Việt Nam (Cận đại)
369 bài thơ, 2 bài dịch
33 người thích
Tạo ngày 21/03/2005 00:33 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 15/02/2008 10:32 bởi Vanachi
Nguyễn Khuyến 阮勸 (15/2/1835 - 5/2/1909) tự Miễn Chi 勉之, hiệu Quế Sơn 桂山, vốn tên là Nguyễn Thắng 阮勝, sau vua Tự Đức mến tài ban tên Khuyến với nghĩa là đáng khuyến khích. Ông sinh tại quê ngoại làng Văn Khế, xã Hoàng Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quê nội của ông là làng Và, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Mất ngày 5 tháng 2 năm 1909 tại Yên Đổ. Cha ông là Nguyễn Tông Khởi 阮宗起 (1796-1853), thường gọi là cụ Mền Khởi, đỗ ba khoá tú tài, dạy học. Mẹ là Trần Thị Thoan 陳氏湍 (1799-1874), nguyên là con của Trần Công Trạc 陳公鐲, từng đỗ tú tài thời Lê Mạt.

Thuở nhỏ, ông cùng Trần Bích San (người làng Vị Xuyên, đỗ tam nguyên năm 1864-1865) là bạn học ở trường cụ hoàng giáp Phạm Văn Nghị. Nguyễn Khuyến nổi tiếng là một người thông minh, hiếu học. Năm 1864, Nguyễn Khuyến đỗ đầu cử nhân …

 

 1. Ái quất
  3
 2. Anh giả điếc
 3. Ăn mày
 4. Bài hát ru em
 5. Bài muộn kỳ 1
  4
 6. Bài muộn kỳ 2
  4
 7. Bạn đến chơi nhà [Gặp bạn ngồi chơi suông; Suông tình]
  4
 8. Bắc quy lưu giản tại kinh chư đồng chí kỳ 1
  2
 9. Bắc quy lưu giản tại kinh chư đồng chí kỳ 2
  2
 10. Bệnh trung
  3
 11. Bóng đè cô đầu [Câu hát bóng đè bóng]
 12. Bồ tiên thi
 13. Bố Vệ kiều hoài cổ
  2
 14. Bỡn cô tiểu ngủ ngày
 15. Bùi viên biệt thự hỉ thành
  1
 16. Bùi viên cựu trạch ca [Bùi viên ca]
  3
 17. Bùi viên đối ẩm trích cú ca [Bùi viên đối ẩm ca; Tuý ông ca]
  2
 18. Cá chép vượt đăng [Lý ngư bạt hỗ]
 19. Ca tịch
  5
 20. Cảm hứng tuổi già
 21. Cảm sự
  5
 22. Cảm tác
  5
 23. Canh Dần thanh minh
  3
 24. Cảnh già
 25. Cảnh Tết
 26. Canh Tý xuân
  3
 27. Châu chấu đá voi
 28. Châu Giang Bùi thượng thư kinh hồi, dục phỏng bất quả thi dĩ ký kỳ 1
  1
 29. Châu Giang Bùi thượng thư kinh hồi, dục phỏng bất quả thi dĩ ký kỳ 2
  1
 30. Chế giang chu hành
  2
 31. Chế học trò ngủ gật
 32. Chỉ trảo kỳ 1
  1
 33. Chợ Đồng [Thập nhị nguyệt nhị thập tứ nhật thị]
  1
 34. Chơi chợ trời Hương Tích
 35. Chơi núi Non Nước
 36. Chơi Tây Hồ
 37. Chúc thọ [Chúc bản thôn bát thập thọ]
 38. Chừa rượu
 39. Cò mổ trai
  1
 40. Cô ngư
  4
 41. Cơ thử
  4
 42. Cua chơi trăng
  1
 43. Cuốc kêu cảm hứng
  1
 44. Dạ sơn miếu
  6
 45. Di chúc văn
  2
 46. Dục Thuý sơn
  6
 47. Duyên nợ
 48. Dữ bản huyện doãn Nguyễn, nguyên doãn Trần đồng ẩm, tức tịch thư tiễn
  2
 49. Dữ hữu nhân Đồng Tốn dạ thoại
  2
 50. Dữ tử Hoan lai kinh đình thí
  1
 51. Đại mạo sơ
  3
 52. Đám công danh - Nhờ phúc ấm
 53. Đạo thất đạo
  3
 54. Đảo vũ
  3
 55. Đăng Ngũ Hành sơn lưu đề
  2
 56. Đấu xảo ký văn
  4
 57. Đề ảnh
  3
 58. Đề ảnh tố nữ
 59. Đề liệt phụ miếu
  1
 60. Đề Lương trạng nguyên từ
  2
 61. Đề Mị Ê từ
  1
 62. Đề Tống Trân mộ
  1
 63. Đề Trung Liệt miếu
  1
 64. Đề Vũ Thị từ
  1
 65. Đêm đông cảm hoài
 66. Đêm mùa hạ
 67. Đĩ cầu Nôm
 68. Điền gia tự thuật
  1
 69. Điền gia tức sự ngâm
  1
 70. Điền tẩu
  2
 71. Điếu Đặng Tất
  1
 72. Điệu lạc dăng
  3
 73. Điệu nội
  4
 74. Điệu quyên
  3
 75. Độc dịch
  7
 76. Độc Kiếm Nam thi tập
  1
 77. Độc La Ngạn Đỗ đình nguyên từ Bắc phiên thư
  2
 78. Độc thán
  4
 79. Đối liên điếu Bùi Viện
  1
 80. Đối trướng phát khách
  2
 81. Đông chí
  5
 82. Đùa ông đồ Cự Lộc
 83. Đưa người làm mối
 84. Gái goá than lụt [Than lụt; Ngộ lạo thiệp nữ tự thán]
 85. Gái rửa đít bờ sông [Gái đái bờ sông; Hỏi đá; Thơ hòn đá; Thiếu phụ nhân phóng uế tại hà bạn, hỉ vịnh]
 86. Gặp sư ni [Đồng trung ngộ nỉ hỉ tác]
 87. Giả sơn ngâm
  2
 88. Giả sơn thuỷ
  1
 89. Giác tự thần chung
  6
 90. Giáp giang
  3
 91. Giáp Thân trung thu ngụ Hà Nội hữu cảm ký đồng niên cử nhân Ngô (Kim Cổ nhân)
  2
 92. Giễu mình chưa đỗ [Vị đệ tự trào]
 93. Giới viên
  2
 94. Gửi bác Châu Cầu
 95. Gửi ban tu thư
 96. Gửi người con gái xóm Đông bài 1
 97. Gửi người con gái xóm Đông bài 2
 98. Gửi ông đốc học Ngũ Sơn [Ký bản tỉnh đề học Ngũ Sơn; Mừng đốc học Hà Nam; Mừng ông Ngũ Sơn ra làm đốc học; Tặng đốc học Nguyễn công]
 99. Hạ nhật
  6
 100. Hạ nhật hàn vũ
  3
 101. Hạ nhật hữu cảm kỳ 1
  2
 102. Hạ nhật hữu cảm kỳ 2
  3
 103. Hạ nhật ngẫu hứng
  3
 104. Hạ nhật ngẫu thành kỳ 1
  2
 105. Hạ nhật ngẫu thành kỳ 2
  2
 106. Hạ nhật phỏng biểu huynh Đặng thai quy tác
  4
 107. Hạ nhật tân tình
  4
 108. Hạ nhật vãn diểu
  4
 109. Hạ nhật văn cô ác thanh
  1
 110. Hà Nội Văn Miếu hữu cảm
  5
 111. Hạ Thượng thôn biểu thất thập thọ
  1
 112. Hàm giang xuân thuỷ
  3
 113. Hí tặng song khế Lê Xá tú tài
  1
 114. Hí thuỷ thanh đình
  2
 115. Hỉ vũ kỳ 1
  1
 116. Hỉ vũ kỳ 2
  1
 117. Hoạ đáp Hoàng tham tri tặng hồi nguyên vận
  2
 118. Hoài cổ [Trường thành hoài cổ]
 119. Hoàn gia tác
  3
 120. Hoàn Kiếm hồ
  6
 121. Hoàng cử nhân bị tương ngưu tửu lai yết
  1
 122. Học trò phụ công thầy
 123. Hỏi đá
 124. Hỏi thăm quan tuần mất cướp
 125. Hội Tây
  2
 126. Hồng cận hoa
  2
 127. Hung niên hỉ vũ
  1
 128. Hung niên kỳ 1
  5
 129. Hung niên kỳ 2
  1
 130. Hung niên kỳ 3
  1
 131. Hung niên kỳ 4
  1
 132. Hung niên kỳ 5
  3
 133. Hữu cảm kỳ 1
  3
 134. Hữu cảm kỳ 2
  1
 135. Khách xá nguyên đán
  5
 136. Khai bút
  1
 137. Khổ nhiệt
  1
 138. Không chồng trông bông lông [Muốn lấy chồng]
 139. Khổng Lộ cẩu khẩu
  1
 140. Khuyên người làm lẽ
 141. Khuyên Từ Hải hàng
 142. Khuyên vợ cả
 143. Kiếm một cơi giàu - Xin đôi câu đối
 144. Kiến lại
  2
 145. Kiều bán mình chuộc cha [Bán mình chuộc cha; Nạn bán mình]
 146. Kiều chơi tết thanh minh
 147. Kính
  4
 148. Kinh để sơ phát
  2
 149. Ký Bài Nhiễm Vũ niên ông
  1
 150. Ký Châu Giang Bùi Ân Niên
  4
 151. Ký Duy Tiên án sát sứ
  1
 152. Ký Hà Nội Khiếu tiên sinh
  1
 153. Ký hữu
  1
 154. Ký Khắc Niệm Dương niên ông
  3
 155. Ký môn đệ Mai Khê tú tài Hoàng Mạnh Trí
  1
 156. Ký phỏng Dương thượng thư
  1
 157. Ký song hữu Lang Xá Lê ông
  1
 158. Kỷ Sửu cửu nguyệt liên dạ phong vũ độc toạ vô liêu dẫn mãn bất chỉ hựu văn đồng ấp nhất lão tồ lạc nhân cảm tác vân
  3
 159. Kỷ Sửu trùng dương kỳ 1
  2
 160. Kỷ Sửu trùng dương kỳ 2
  2
 161. Ký Vân Trì Dương đại nhân
  1
 162. Lão sơn
  1
 163. Lão thái
  5
 164. Lấy Tây
 165. Lên lão
 166. Lụt chèo thuyền đi chơi
  1
 167. Lữ tấn khốc nội
  3
 168. Lưu giản thị môn đệ
  3
 169. Lý Bạch điếu ngao
  1
 170. Ly phụ hành
  2
 171. Mai vũ kỳ 1
  1
 172. Mai vũ kỳ 2
  1
 173. Mạn hứng
  2
 174. Mạn ngâm
  2
 175. Mắc tay Hoạn Thư [Hoạn Thư ghen]
 176. Mậu Thân tự thọ [Cảm hứng; Đại thọ]
  1
 177. Mẹ Mốc
 178. Miễn nông phu
  3
 179. Mộ xuân cảm thán
  3
 180. Mông Sơn tịch trú
  1
 181. Mua quan tài
 182. Mục hạ vô nhân
 183. Mừng anh vợ
 184. Mừng đốc học Hà Nam [Di Hà Nội đốc học Liên Bạt Nguyễn Nhã Sĩ công]
 185. Mừng ông lão hàng thịt
 186. Mừng ông nghè mới đỗ
 187. Ngán đời
 188. Ngẫu tác
  3
 189. Ngẫu thành kỳ 1
  1
 190. Ngẫu thành kỳ 2
  2
 191. Ngẫu thành kỳ 3
  1
 192. Ngẫu thành kỳ 4
  1
 193. Nghìn năm bia đá - Trăm tuổi răng long
 194. Ngọc Nữ sơn
  2
 195. Ngộ danh Nhiễm phu thê cảm tác
  1
 196. Ngô huyện Lão sơn
  2
 197. Nguyên đán ngẫu vịnh [Mừng con dựng được nhà; Tặng tử Hoan lạc thành tân gia; Ngẫu thành]
 198. Nhà chỉn rất nghèo thay - Bà đi đâu vội mấy
 199. Nhàn vịnh kỳ 01
  2
 200. Nhàn vịnh kỳ 02
  2
 201. Nhàn vịnh kỳ 03
  2
 202. Nhàn vịnh kỳ 04
  1
 203. Nhàn vịnh kỳ 05
  1
 204. Nhàn vịnh kỳ 08
  1
 205. Nhàn vịnh kỳ 09
  1
 206. Nhàn vịnh kỳ 10
  1
 207. Nhâm Dần hạ nhật
  4
 208. Nhân sinh thích chí
 209. Nhân tặng nhục
  4
 210. Nhất cận thị - Sống ở làng
 211. Nhật mộ Thái giang hành chu
  1
 212. Nhất vợ, nhì giời
 213. Nước lụt Hà Nam
 214. Nước lụt hỏi thăm bạn [Thăm bạn; Thăm quan Bùi Châu Cầu]
 215. Oa cổ
  4
 216. Ông phỗng đá bài 1
  3
 217. Ông phỗng đá bài 2 [Hỏi phỗng đá; Vịnh ông lão đá; Thạch lão nhân ca]
 218. Phạm Lãi du Ngũ Hồ
  1
 219. Phong Doanh lộ thượng ngộ vũ
  2
 220. Phong tranh
  1
 221. Phú đắc
  3
 222. Phú ông đồ ngông
 223. Phụng uý nguyên Nam Xang doãn Hoàng thúc
  1
 224. Quá Châu Giang
  1
 225. Quá Hoành Sơn
  1
 226. Quá Linh giang
  2
 227. Quá lưỡng trạng nguyên từ
  1
 228. Quá quán Giốc
  1
 229. Quá Quảng Bình quan
  1
 230. Quá quận công Nguyễn Hữu Độ sinh từ hữu cảm
  3
 231. Quan hoạch
  5
 232. Quặc ngư
  1
 233. Sẩn thuỷ tiên
  1
 234. Sất xỉ
  3
 235. Sơ chí Đà tấn phụng tống đương sự chư quân
  4
 236. Sơ hạ
  2
 237. Sơn trà
  6
 238. Tái vị nhân đại nghĩ kỷ công bi văn cánh vô sở đắc nhân phú dĩ thị
  3
 239. Tam Điệp sơn
  4
 240. Tặng bà Hậu Cẩm
 241. Tặng bạn mở ti rượu
 242. Tặng cô đào Lựu
 243. Tặng đốc học Hà Nam
 244. Tặng đồng hương Lê tú tài nguyên Nho Quan bang biện tái vãng Nam Định tuỳ phái
  2
 245. Tặng song khế Chi Long Sĩ Nhân Lê đài
  1
 246. Tặng thạch lão ông
  2
 247. Tây kỹ
  2
 248. Thạch Hãn giang
  3
 249. Thái viên
  3
 250. Than già [Thân già]
 251. Than nghèo
 252. Than nợ
 253. Thanh Giang tự tị thử
  2
 254. Thập nguyệt thập cửu nhật vãng bái Vụ Bản Trần tiên sinh kỵ nhật
  2
 255. Thất tam tam
  1
 256. Thất tịch ô
  1
 257. Thầy đồ mắc lừa gái
 258. Thị tử Hoan
  3
 259. Thiền cầm
  1
 260. Thiên hạ dại - Ông nay khôn
 261. Thiền sư
  3
 262. Thoại cựu
  3
 263. Thoại tăng
  6
 264. Thơ khuyên học
 265. Thu ẩm [Uống rượu mùa thu; Mùa thu ngồi mát uống rượu; Dạ toạ ngẫu tác]
  2
 266. Thu dạ châm thanh
  3
 267. Thu dạ cùng thanh
  8
 268. Thu dạ hữu cảm
  3
 269. Thu điếu [Câu cá mùa thu; Mùa thu ngồi mát câu cá; Thu dạ điếu đĩnh]
  6
 270. Thu nhiệt
  2
 271. Thú quê [Điền gia tự thán; Điền gia ngữ; Thuật đồ gian phụ nữ tương thoại điền gia kế; Chốn quê; Làm ruộng]
 272. Thu sơn tiêu vọng
  5
 273. Thu tứ kỳ 1
  3
 274. Thu tứ kỳ 2
  2
 275. Thu ưng
  1
 276. Thu vịnh [Vịnh mùa thu; Mùa thu ngồi mát ngâm thơ]
  2
 277. Thuỷ tiên
  3
 278. Thứ Dương Khuê tiễn tặng nguyên vận
  1
 279. Thư đường cảm thị
  3
 280. Tiễn môn đệ Nghĩa Định sứ quân Lê Như Bạch, nhân ký kinh thành chư môn đệ kỳ 1
  2
 281. Tiễn môn đệ Nghĩa Định sứ quân Lê Như Bạch, nhân ký kinh thành chư môn đệ kỳ 2
  1
 282. Tiên phát thảo
  1
 283. Tiểu cảnh
  1
 284. Tiểu hàn
  5
 285. Tiểu thán
  1
 286. Tiểu viên kỳ 1
  2
 287. Tiểu viên kỳ 2
  1
 288. Tổng vịnh Kiều
 289. Trạm phu
  4
 290. Trọc đầu
 291. Trời nói (I)
 292. Trời nói (II)
 293. Trùng dương bất vũ
  2
 294. Trung thu tiền nhất nhật dữ huyện doãn Dương dân Nam bang vũ quân chu trung xướng ca
  1
 295. Trung thu vô nguyệt, tam nhật hậu hốt nhiên tình, cảm tác
  2
 296. Trừ tịch kỳ 1
  1
 297. Trừ tịch kỳ 2
  5
 298. Trừ tịch kỳ 3
  1
 299. Trừ tịch kỳ 4
  2
 300. Tuý hậu
  7
 301. Tuý ngâm
  4
 302. Tử Hoan lai kinh hội thí phú thi hoạ nguyên vận dĩ tặng
  1
 303. Tự thán
  1
 304. Tự thuật [Hí tác; Ngẫu hứng; Vọng tưởng hí tác]
 305. Tự thuật kỳ 1
  3
 306. Tự thuật kỳ 2
  4
 307. Tự trào [Cảm hứng; Đề ảnh]
  1
 308. Tứ tử Hoan hội thí trúng phó bảng
  2
 309. Tức mục
  2
 310. Tức sự
  3
 311. Tửu
  4
 312. U sầu kỳ 1
  1
 313. U sầu kỳ 2
  2
 314. Uý thạch lão ông
  3
 315. Ức gia nhi
  1
 316. Ức Long Đội sơn kỳ 1
  2
 317. Ức Long Đội sơn kỳ 2
  5
 318. Ưu phụ từ
  3
 319. Vãn đồng niên Vân Đình tiến sĩ Dương thượng thư
  6
 320. Vãn phố quy phàm
  2
 321. Vãn thiếp Phạm thị
  3
 322. Văn
  2
 323. Văn tế mẹ làm hộ người cùng xã
 324. Văn tế Ngạc Nhi
  1
 325. Văn Tống quận công phó hữu cảm
  1
 326. Vân ngoại bằng đoàn
  1
 327. Về hay ở [Chim chích choè]
 328. Vị Giang đình
  1
 329. Vịnh An Lão sơn
  2
 330. Vịnh Chu Văn An
  1
 331. Vịnh cúc kỳ 1
  5
 332. Vịnh cúc kỳ 2
  7
 333. Vịnh Đổng Thiên Vương
  1
 334. Vịnh Lương Vũ Đế
  1
 335. Vịnh Lý Thiên Vương
  1
 336. Vịnh Mạc trạng nguyên
  1
 337. Vịnh mai
  5
 338. Vịnh Nguyễn hành khiển
  5
 339. Vịnh Nhạc Vũ Mục
  2
 340. Vịnh núi An Lão
 341. Vịnh nước lụt
 342. Vịnh sư [Vịnh sư chùa Long Hội]
 343. Vịnh tiến sĩ giấy bài 1
 344. Vịnh tiến sĩ giấy bài 2
  3
 345. Vịnh Tô Hiến Thành
  1
 346. Vịnh Trần Hậu Chủ
  1
 347. Vịnh Trần Hưng Đạo vương
  1
 348. Vịnh Trưng Nữ Vương
  1
 349. Vịnh Trương Hán Siêu
  1
 350. Vọng Đội sơn
  1
 351. Vọng Lão sơn
  1
 352. Vũ hậu xuân tuý cảm thành
  2
 353. Vũ phu đôi
  1
 354. Vu sử
  1
 355. Xuân bệnh kỳ 2
  1
 356. Xuân dạ liên nga
  6
 357. Xuân hàn cảm thành
  1
 358. Xuân khê hoa ảnh
  2
 359. Xuân nguyên hữu cảm kỳ 1
  1
 360. Xuân nguyên hữu cảm kỳ 2
  1
 361. Xuân nhật hữu cảm kỳ 1
  1
 362. Xuân nhật hữu cảm kỳ 2
  1
 363. Xuân nhật kỳ 1
  5
 364. Xuân nhật kỳ 2
  5
 365. Xuân nhật kỳ 3
  4
 366. Xuân nhật thị chư nhi kỳ 1
  4
 367. Xuân nhật thị chư nhi kỳ 2
  5
 368. Xuân nhật thị gia nhi
  3
 369. Xuân nhật thị tử Hoan
  5

Tuyển tập chung

Thơ dịch tác giả khác