沽魚

門外方塘一畝餘,    
年年不畜自多魚。
富人主之十千利,
貧人沽之無一如。
米貴已難敷口食,
波深又值作霖初。
安知貧富非由命,
竭力當為莫恨渠。

 

Cô ngư

Môn ngoại phương đường nhất mẫu dư,
Niên niên bất súc tự đa ngư.
Phú nhân chủ chi thập thiên lợi,
Bần nhân cô chi vô nhất như.
Mễ quý dĩ nan phu khẩu thực,
Ba thâm hựu trị tác lâm sơ.
An tri bần phú phi do mệnh,
Kiệt lực đương vi mạc hận cừ.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Ngoài cửa chừng hơn một mẫu ao,
Cá không phải thả vẫn dồi dào,
Người giàu làm chủ lời hàng vạn,
Nhà khó mua về kiếm được bao?
Gạo đắt đã khôn xoay đủ bữa,
Nước sâu thêm lại gặp mưa rào.
Giàu nghèo ai biết không do số,
Đừng oán hờn chi, gắng sức vào.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngoài cửa ao vuông một mẫu thừa
Không nuôi mà cá vẫn nhiều chưa
Người giàu làm chủ lời hàng vạn
Kẻ khó mua về kiếm mấy xu
Chạy bữa khôn xoay khi gạo đắt
Nước sâu lại gặp lúc trời mưa
Giàu nghèo đã biết không do mệnh
Oán hận làm chi gắng sức đua

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngoài cửa chừng hơn một mẫu ao,
Không nuôi năm tháng cá dồi dào,
Người giàu làm chủ lời hàng vạn,
Kẻ khó mua về kiếm ít sao?
Gạo đắt khó xoay ăn đủ bữa,
Sóng to vừa lại gặp mưa rào.
Giàu nghèo sao biết không do mệnh,
Đừng oán hờn chi gắng sức nào!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời