55.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Cận đại
4 bài trả lời: 4 bản dịch
3 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 15:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 25/01/2009 01:29

愛橘

愛菊與愛蓮,
古者愛非一。
余性素兼愛,
晚年獨愛橘。
愛為辛不烈,
愛為酸不栗。
愛為苦非膽,
愛為甘非蜜。
既可悅人口,
又可療人疾。
不與競芳菲,
不與爭薈鬱。
小園寔易安,
隆冬豈能屈。
君子哉若人,
碌碌少儔匹。

 

Ái quất

Ái cúc dữ ái liên,
Cổ giả ái phi nhất.
Dư tính tố kiêm ái,
Vãn niên độc ái quất.
Ái vị tân bất liệt,
Ái vị toan bất lật.
Ái vị khổ phi đảm,
Ái vị cam phi mật.
Ký khả duyệt nhân khẩu,
Hựu khả liệu nhân tật.
Bất dữ cạnh phương phi,
Bất dữ tranh oái uất.
Tiểu viên tẩm dị an,
Long đông khởi năng khuất.
Quân tử tai nhược nhân,
Lục lục thiểu trù thất.

 

Dịch nghĩa

Kẻ yêu cúc người yêu sen
Người xưa yêu mối người một thứ
Tình ta vốn yêu rộng
Đến tuổi già chỉ yêu quất thôi
Yêu vì cay mà cay không xé lưỡi
Yêu vì chua mà không chua ghê người
Yêu vì đắng mà không như mật đắng
Yêu ngọt mà không như mật ngọt
Đã làm cho người ngon miệng
Lại chữa cho người khỏi bệnh
Không đua thơm với ai
Không tranh tốt với ai
Chốn vườn nhỏ dễ yên thân
Mùa đông rét không khuất phục được
Quân tử thay gã này
Bọn tầm thường ít kẻ sánh kịp


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Yêu cúc cùng yêu sen,
Mỗi người ưa mỗi mặt.
Ta tính vốn yêu chung,
Đến già chỉ yêu quất.
Yêu vì cay không tê,
Yêu vì chua không gắt.
Yêu vì ngọt khác đường,
Yêu vì đắng khác mật.
Đã cho ta miếng ngon,
Lại có công dã tật.
Chẳng đua hương ngạt ngào,
Chẳng chen nơi sầm uất.
Vườn nhỏ từng sống quen,
Hơi đông khó lòng nạt.
Quân tử hẳn anh này!
Bọn thường khó đọ thật!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Yêu cúc cùng yêu sen,
Mỗi người mỗi thói quen.
Ta tính vốn yêu cả,
Yêu quất già không quên
Yêu vì cay không tê,
Yêu vì không chua ghê.
Yêu vì đắng khác mật.
Ngọt khác đường dưới quê,
Đã cho ta miếng ngon,
Lại dã tật công lao.
Chẳng đua hương ngạt ngào,
Chẳng chen nơi lao xao.
Vườn nhỏ từng sống khoẻ,
Hơi đông khó khuất phục.
Quân tử hẳn anh này!
Bọn thường khó đọ thay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Người yêu cúc, kẻ yêu sen
Xưa nay vẫn thế, thói quen thôi mà
Tính ta, vốn yêu rộng ra
Về già, chỉ lại yêu là quất thôi.

Yêu cay không ré đầu môi
Yêu chua, chua chẳng đứng ngồi ghê ghê
Yêu đắng, đắng khác mật mề
Yêu ngọt cũng khác mật về độ thanh.

Đã làm ngon miệng đã đành
Lại làm vị thuốc giúp lành bệnh đau
Không đua thơm, tốt, làm màu
Góc vườn ở lẫn cỏ, rau một nhà.

Mùa đông rét chẳng sao ta
Đúng là quân tử, vượt xa tầm thường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Kẻ yêu cúc, người yêu sen,
Người xưa yêu thích chẳng riêng một loài.

Ta vốn sẵn tính trời phóng khoáng,
Khi về già làm bạn quất thôi.
Yêu cay, cay chẳng bỏng môi,
Yêu chua mà chẳng ghê người vì chua.

Yêu vị ngọt mà chưa như mật,
Đắng mà không đắng ngắt ghê hồn.
Cho người cảm thấy ăn ngon,
Bệnh tình chửa khỏi có còn gì hơn.

Không tranh tốt , đua thơm ra vẻ,
Chốn vườn con nên dễ yên thân.
Kiên cường chẳng sợ rét đông,
Thật là quân tử, khác phường tục phu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời