20/06/2021 08:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ái quất
愛橘

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 15:13

 

Nguyên tác

愛菊與愛蓮,
古者愛非一。
余性素兼愛,
晚年獨愛橘。
愛為辛不烈,
愛為酸不栗。
愛為苦非膽,
愛為甘非蜜。
既可悅人口,
又可療人疾。
不與競芳菲,
不與爭薈鬱。
小園寔易安,
隆冬豈能屈。
君子哉若人,
碌碌少儔匹。

Phiên âm

Ái cúc dữ ái liên,
Cổ giả ái phi nhất.
Dư tính tố kiêm ái,
Vãn niên độc ái quất.
Ái vị tân bất liệt,
Ái vị toan bất lật.
Ái vị khổ phi đảm,
Ái vị cam phi mật.
Ký khả duyệt nhân khẩu,
Hựu khả liệu nhân tật.
Bất dữ cạnh phương phi,
Bất dữ tranh oái uất.
Tiểu viên tẩm dị an,
Long đông khởi năng khuất.
Quân tử tai nhược nhân,
Lục lục thiểu trù thất.

Dịch nghĩa

Kẻ yêu cúc người yêu sen
Người xưa yêu mối người một thứ
Tình ta vốn yêu rộng
Đến tuổi già chỉ yêu quất thôi
Yêu vì cay mà cay không xé lưỡi
Yêu vì chua mà không chua ghê người
Yêu vì đắng mà không như mật đắng
Yêu ngọt mà không như mật ngọt
Đã làm cho người ngon miệng
Lại chữa cho người khỏi bệnh
Không đua thơm với ai
Không tranh tốt với ai
Chốn vườn nhỏ dễ yên thân
Mùa đông rét không khuất phục được
Quân tử thay gã này
Bọn tầm thường ít kẻ sánh kịp

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Yêu cúc cùng yêu sen,
Mỗi người ưa mỗi mặt.
Ta tính vốn yêu chung,
Đến già chỉ yêu quất.
Yêu vì cay không tê,
Yêu vì chua không gắt.
Yêu vì ngọt khác đường,
Yêu vì đắng khác mật.
Đã cho ta miếng ngon,
Lại có công dã tật.
Chẳng đua hương ngạt ngào,
Chẳng chen nơi sầm uất.
Vườn nhỏ từng sống quen,
Hơi đông khó lòng nạt.
Quân tử hẳn anh này!
Bọn thường khó đọ thật!
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Ái quất