Gió mưa ngọn núi đứng chơ vơ
Ngao ngán ta nay đã khác xưa
Bì có thư rồi, chi thắc mắc
Say không hũ gõ, cứ u ơ
Chiếc răng hàm lỏng chưa rời hẳn
Miếng thịt bò nhai chửa chịu thua
Hôm nọ săn chim nghe tiếng lệnh
Vẫn cùng làng nước khắp nơi khua

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)