書堂感示

衣缽難忘且漫勞,
強將書籍教兒曹。
試看所貴當何在,
縱為爭名也失操。
舊學至金猶爾爾,
末流從此亦滔滔。
皇天未果斯文喪,
為彈為輪付所遭。

 

Thư đường cảm thị

Y bát nan vong thả mạn lao,
Cưỡng tương thư tịch giáo nhi tào.
Thí khan sở quý đương hà tại,
Túng vị tranh danh dã thất thao.
Cựu học chí kim do nhĩ nhĩ,
Mạt lưu tòng thử diệc thao thao.
Hoàng thiên vị quả tư văn táng,
Vi đạn vi luân phó sở tao.

 

Dịch nghĩa

Nghề nghiệp trong nhà khó bỏ được ta hãy chịu khó vậy
Gượng đem sách vở dạy bảo các con
Thử xem điều đáng quý là ở chỗ nào
Nếu chỉ vì tranh dành lấy cái tiếng tức là bỏ mất chí hướng của mình
Đến bây giờ mà những người học cũ còn như vậy
Thì lớp người sau này sẽ cũng thế mà thôi
Trời chư hẳn làm mất lễ giáo của thánh hiền
Dù làm viên đạn làm bánh xe gặp sao hay vậy


Rút từ Quế Sơn tam nguyên thi tập (A.3160).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Nghiệp nhà chẳng bõ cố công
Gắng đem sách nhủ đàn con đôi lời
Điều chi đáng quý trên đời
Chỉ giành danh hão uổng đời làm trai
Xưa nay nề nếp như vầy
Lớp người nối gót hội này khác đâu
Tư văn trời chẳng bỏ nào
Bánh xe hòn đạn gặp sao hay vầy

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Nghiệp nhà đâu dám ngại gian lao,
Hãy dạy đàn con cố học nào.
Chớ vị chút danh, quên chí cũ;
Thử xem điều quý ở nơi nào?
Ngày nay học cũ còn như vậy,
Rồi nữa ngày sau sẽ đến đâu?
Đạo thánh còn đây trời chửa bỏ
Làm xe, làm đạn có hề sao?


Nguồn: Thơ văn dịch, Đỗ Ngọc Toại, NXB Hội nhà văn, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghiệp nhà đâu ngại gian lao,
Cố đem sách vở dạy sao con tài.
Tranh danh lợi quên chí trai;
Mà xem điều quý lâu dài nơi nao.
Đến nay học cũ như vầy,
Lớp người sau nữa rồi đây thế nào?
Tư văn còn đó chửa sao
Làm xe, làm đạn gặp sao cũng đành?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời