Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 05/02/2019 23:53

夏日有感其二

皇恩彌重感彌增,
許久南冠絕不能。
尚有人心犀一點,
可無世局淚三升。
始年意氣歸雙鬢,
末學文章入下層。
旅夢黃花白酒伴,
未應驚倦枕青燈。

 

Hạ nhật hữu cảm kỳ 2

Hoàng ân di trọng cảm di tăng,
Hứa cửu nam quan tuyệt bất năng.
Thượng hữu nhân tâm tê nhất điểm,
Khả vô thê cục lệ tam thăng.
Thuỷ niên ý khí quy song mấn,
Mạt học văn chương nhập hạ tằng.
Lữ mộng hoàng hoa bạch tửu bạn,
Vị ưng kinh quyện chẩm thanh đăng.

 

Dịch nghĩa

Ơn vua càng nặng thì cảm khích càng nhiều
Đã lâu nay đội mũ phương nam muốn dứt đi không được
Vì còn có một điểm lòng người như sừng tê thông suốt
Nên đối với thế cục không thể không ứa lệ đến ba thưng
Cái chí khí tuổi tre đã hao mòn đi cùng với hai mái tóc
Văn chương trong buổi học suy tàn đã rơi xuống bậc dưới
Giấc mộng hoa vàng nơi lữ thứ có rượu trắng gần gũi với mình
Chưa nên tỏ ra sợ sệt mệt mỏi gối đầu nằm trước ngọn đèn xanh


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Ơn vua càng nặng cảm tình tăng
Cái mũ phương nam dứt được chăng?
Lòng vẫn sừng tê thông nhất điểm
Mắt vì thế cuộc lệ ba thăng
Nguội tàn chí trẻ theo mầu tóc
Mạt học văn chương xuống hạ tằng
Lữ thứ bạn cùng ly rượu trắng
Đèn xanh bên gối hãy thung thăng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Ơn vua càng nặng lòng càng nặng
Cũng mấy phen thèm lột mũ quăng
Lòng cứng sừng tê tròn một điểm
Lệ nhìn thế cuộc đẫm ba thăng
Chí hùng trai trẻ mòn hai mấn
Vốn học văn thơ hạ mấy tầng
Gởi mộng hoa vàng vào rượu đục
Chong đèn ngả gối vẫn băn khoăn.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời