Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 06/02/2019 01:06

憶家兒

東窗雨後覺微寒,
縱飲狂歌興未闌。
法密不聞蛙鼓禁,
賦煩猶幸醉鄉寬。
古今風會知胡底,
王伯功名若等閒。
屈指吾兒上京路,
今朝當是過橫山。

 

Ức gia nhi

Đông song vũ hậu giác vi hàn,
Túng ẩm cuồng ca hững vị lan.
Pháp mật bất văn oa cổ cấm,
Phú phiền do hạnh tuý hương khoan.
Cổ kim phong hội tri hồ để,
Vương bá công danh nhược đẳng nhàn.
Khuất chỉ ngô nhi thượng kinh lộ,
Kim triêu đương sự quá Hoành san.

 

Dịch nghĩa

Mưa ngớt ngồi cửa sổ phía đồng thấy lành lạnh
Uống bừa ngâm tràn hứng thú vẫn chưa cạn
Pháp luật tuy nghiêm mật vẫn chưa nghe nói cấm trống ếch
Thuế tuy nhiều thứ may còn khoan hoãn cho làng say
Xưa nay phong hội thay đổi mãi biết đến đâu là cùng?
Công danh dù làm đến bậc vương bá cũng chỉ là việc thường
Bẫm đốt tính đường con ta vào kinh
Sáng nay có lẽ đã qua đèo ngang rồi


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Cửa đông mưa ngớt lạnh se người
Ngâm phóng uống tràn hứng chửa vơi
Luật pháp vẫn chưa cấm trống ếch
Thuế tô còn hoãn thú say lười
Xưa nay phong hội luôn thay đổi
Vương bá công danh chỉ có thời
Bấm đốt tính đường con trảy Huế
Đèo Ngang chắc đến sớm nay rồi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mưa ngớt cửa đông thấy lạnh người,
Rượu thơ cao hứng chửa hề vơi.
Thuế cao, cho phép làng say hoãn,
Lệnh gắt, còn cho trống ếch chơi.
Vận hội dễ đâu lường việc trước,
Công danh cũng rặt tấn trò đời.
Bấm tay lần tính con vào đó.
Vừa tới đèo Ngang cũng mới thôi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời