Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 22/05/2016 18:33

秋思其一

一聲蕭瑟動高梧,
去歲今朝景不殊。
霄漢虛空清未了,
斜陽煙水淡如無。
少陵亂後詩聲苦,
彭澤歸來酒興孤。
甚矣吾衰無一事,
出門聊復倩人扶。

 

Thu tứ kỳ 1

Nhất thanh tiêu sắt động cao ngô,
Khứ tuế kim triêu cảnh bất thù.
Tiêu hán hư không thanh vị liễu,
Tà dương yên thuỷ đạm như vô.
Thiếu Lăng loạn hậu thi thanh khổ,
Bành Trạch quy lai tửu hứng cô.
Thậm hĩ ngô suy vô nhất sự,
Xuất môn liêu phục thiến nhân phù.

 

Dịch nghĩa

Tiếng xào xạc làm rung ngọn ngô đồng
Ngày nay, năm nay so với năm ngoái không có khác
Trời quang đãng xanh ngắt một màu
Dưới bóng chiều khói nước lạt như không
Thiếu Lăng từ khi gặp loạn lời thơ đau khổ
Bành Trạch về hưu rồi hứng rượu chỉ có một mình
Ngán nỗi thân ta suy yếu không làm được gì
Mà khi ra cửa lại phải nhờ người nâng đỡ


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn:
1. Đỗ Ngọc Toại, Thơ văn dịch, NXB Hội nhà văn, 2006
2. Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Tiếng đâu xào xạc lá ngô đồng,
Năm ngoái, ngày này một cảnh chung.
Tầng thẳm, trời mây xanh rất mực,
Bóng chiều, khói nước lạt như không.
Thiếu Lăng gặp loạn thơ thêm khổ,
Bành Trạch về hưu rượu kém nồng.
Ngán nỗi thân già không được việc,
Đi không người đỡ cũng không xong.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Ngô đồng xao động một âm sầu
Năm trước sáng nay cảnh giống nhau
Trời rộng mênh mông trong chửa thấy
Tà dương khói nước nhạt không màu
Thiếu Lăng sau loạn lời thơ khổ
Bành Trạch bỏ về hứng rượu đâu
Ta yếu than ôi vô tích sự
Đi ra phải dựa trẻ theo hầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xào xạc ngô đồng tiếng ngọn rung,
Ngày này, năm ngoái cảnh cũng chung.
Mây vắng trời quang màu xanh ngắt,
Bóng chiều khói nước lạt không trung.
Thiếu Lăng gặp loạn thơ buồn bả,
Bành Trạch về hưu hứng rượu cùng.
Ngán nỗi thân ta không làm được,
Mà khi khỏi cửa phải người nâng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời