15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Cận đại
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 15:10, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/07/2017 00:31

過郡公阮有度生祠有感

樓臺此地何巍巍,
第一郡公之生祠。
公在四時集冠帶,
得豫者喜不豫悲。
公去冠帶不復集,
香火寂寂禾離離。
但見第二無名公,
朝夕攜杖來于斯。
塵間興廢等閒事,
不知九泉誰與歸。

 

Quá quận công Nguyễn Hữu Độ sinh từ hữu cảm

Lâu đài thử địa hà nguy nguy,
Đệ nhất quận công chi sinh từ.
Công tại tứ thì tập quan đới,
Đắc dự giả hỉ bất dự bi.
Công khứ quan đới bất phục tập,
Hương hoả tịch tịch hoà ly ly.
Đãn kiến đệ nhị vô danh công,
Triêu tịch huề trượng lai vu tư.
Trần gian hưng phế đẳng nhàn sự,
Bất tri cửu tuyền thuỳ dữ quy.

 

Dịch nghĩa

Lâu đài chốn này nguy nga biết chừng nào!
Đó là sinh từ của ông “thứ nhất quận công”.
Khi ông còn thì áo mũ, cân đai bốn mùa tấp nập,
Kẻ được dự vào đó thì mừng, kẻ không được dự thì buồn.
Sau khi ông mất, không thấy mũ áo xúm xít lại nữa,
Hương lửa vắng tanh, lúa mọc rườm rà.
Chỉ thấy có ông “thứ nhì không tên”,
Sớm sớm chiều chiều chống gậy vào ngôi nhà ấy.
Ở đời có lúc thịnh lúc suy, đó là việc thường,
Không biết dưới chín suối bây giờ ai về cùng ông?


Rút từ Quế Sơn Tam nguyên thi tập (A.3160).

Nguyễn Hữu Độ người làng Gia Miêu, huyện Tống Sơn, đỗ cử nhân khoa Đinh Mão (1867) đời Tự Đức, làm đến chức Khâm sai Bắc Kỳ kinh lược đại sứ sung Phụ chính đại thần, cộng tác tích cực với người Pháp khi Pháp mới xâm lược nước ta.

Nguồn:
1. Nguyễn Huệ Chi, Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, NXB Giáo dục, 1994
2. Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Đền miếu thờ ai lộng lẫy thay!
Thờ ông “thứ nhất quận công” đây.
Ông còn, mũ áo hàng năm họp,
Không được dự buồn, được dự may.
Ông mất, mũ áo không họp nữa,
Lửa hương lạnh ngắt, lúa mọc đầy.
Có ông “thứ nhì không tên” đến
Sớm hôm chống gậy vào chốn này.
Trên đời suy thịnh thường như vậy,
Biết nay chín suối ông theo ai?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Thứ nhì là ai ?

Lão hủ nho này thì cho là câu "Thứ nhất quận công, thứ nhì ỉa đồng" cơ !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lâu đài lộng lẫy chốn này thay!
“Đệ nhất quận công” sinh ở đây.
Mũ áo ông còn hàng đến tới,
Họp mừng không được dự buồn ngay.
Thấy đâu mũ áo còn ông mất,
Hương lửa vắng tanh, lúa mọc đầy.
Đệ nhị vô danh sao có đến,
Sớm hôm chống gậy vào nhà đây.
Ở đời suy thịnh thường vậy đó,
Ông về chín suối có ai cùng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời