Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/09/2014 04:29

見吏

一官歸去六年餘,
病臥猶然畏簡書。
叩戶卻聞來有吏,
迷途常恐出無車。
百年屈指今逾半,
十事論心九不如。
役役胡勞名利夢,
何妨長與醉鄉居。

 

Kiến lại

Nhất quan quy khứ lục niên dư,
Bệnh ngoạ do nhiên uý giản thư.
Khấu hộ khước văn lai hữu lại,
Mê đồ thường khủng xuất vô cư (xa).
Bách niên quật chỉ kim du bán,
Thập sự luân tâm cửu bất như.
Dịch dịch hồ lao danh lợi mộng,
Hà phương trường dữ tuý hương cư.

 

Dịch nghĩa

Cáo quan về nghĩ đã hơn sáu năm rồi,
Ốm nằm một nơi vẫn sợ có mệnh vua triệu ra.
Chợt nghe tiếng gõ cửa có kẻ lại đến,
Lầm đường thường sợ ra đi không có xe.
Cuộc trăm năm bấm đốt ngón tay, nay đã quá nửa,
Nghĩ lại thì trong mười việc, có chín việc không vừa ý.
Mơ mộng danh lợi làm chi cho vất vả,
Cứ ở mãi trong làng say, có hề chi!


Rút từ Quế Sơn tam nguyên thi tập (A.3160).

Bài thơ ý nói tác giả đã cáo quan về 6 năm, nhìn thấy nha lại tới lo vua triệu ra làm quan, nhưng may là họ nhầm nhà mà tới.

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Cáo quan đã sáu năm rồi
Ốm đau vẫn sợ lệnh đòi chầu vua
Chợt đâu thấy có sai nha
Lại mừng vì dã lầm nhà qua đây
Đời người quá nửa xuân này
Mười điều cả chín đều sai ý mình
Gớm cho giấc mộng công danh
Làng say yên sống sao đành ra đi.

tửu tận tình do tại
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quan cáo sáu năm về ẩn rồi,
Ốm đau vẫn sợ lệnh vua đòi.
Sai nha đâu chợt trông vừa đến,
Vì tới lại mừng lầm chốn thôi.
Quá nửa đời người xuân đã trải,
Ít có điều gì hợp ý tôi.
Công danh giấc mộng sao khó thế,
Thân thiện làng say sống khó rời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cáo quan cũng đã sáu năm trời,
Ốm bệnh còn lo lệnh chúa đòi.
Gõ cửa sợ e viên lại đến,
Lầm đường vui biết khách qua thôi.
Trăm năm bấm đốt già phân nửa,
Mười việc suy ra hỏng chín rồi.
Giấc mộng công danh tuồng lận đận
Làng say đâu ngại cứ vui chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời