見吏

一官歸去六年餘,
病臥猶然畏簡書。
叩戶卻聞來有吏,
迷途常恐出無車。
百年屈指今逾半,
十事人心九不如。
役役胡勞名利夢,
何妨長與醉鄉居。

 

Kiến lại

Nhất quan quy khứ lục niên dư,
Bệnh ngoạ do nhiên uý giản thư.
Khấu hộ khước văn lai hữu lại,
Mê đồ thường khủng xuất vô cư (xa).
Bách niên quật chỉ kim du bán,
Thập sự nhân tâm cửu bất như.
Dịch dịch hồ lao danh lợi mộng,
Hà phương trường dữ tuý hương cư.


Bài thơ ý nói tác giả đã cáo quan về 6 năm, nhìn thấy nha lại tới lo vua triệu ra làm quan, nhưng may là họ nhầm nhà mà tới.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Cáo quan đã sáu năm rồi
Ốm đau vẫn sợ lệnh đòi chầu vua
Chợt đâu thấy có sai nha
Lại mừng vì dã lầm nhà qua đây
Đời người quá nửa xuân này
Mười điều cả chín đều sai ý mình
Gớm cho giấc mộng công danh
Làng say yên sống sao đành ra đi.

tửu tận tình do tại
11.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cáo quan về hơn sáu năm rồi,
Ốm đau vẫn sợ lệnh vua đòi.
Sai nha đâu chợt vừa thấy đến,
Lại mừng vì tới lầm nhà thôi.
Đời người quá nửa xuân này trải,
Ít có điều gì hợp ý tôi.
Giấc mộng công danh sao khó thế
Làng say thân thiện sống khó rời.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời