Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: rượu (43) tập cú (69)

Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2006 08:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 30/05/2006 08:05

裴園對飲摘句哥【裴園對飲哥;醉翁歌】

醉翁之意不在酒,
而在乎山水之間。
山漠漠水潺潺,
吾與子之所共適。
古來聖賢皆寂寞,
惟有飲者留其名。
所以終日醉頹然臥前楹,
周伯仁渡江三日醒不為少。
莫叫莫叫,
何似當初莫笑。
酒酣拔劍斫地歌莫哀,
勸君更盡一杯。

 

Bùi viên đối ẩm trích cú ca [Bùi viên đối ẩm ca; Tuý ông ca]

Tuý Ông chi ý bất tại tửu,
Nhi tại hồ sơn thuỷ chi gian.

Sơn mịch mịch thuỷ sàn sàn,
Ngô dữ tử chi sở cộng thích.
Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch,
Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh.

Sở dĩ chung nhật tuý đồi nhiên ngoạ tiền doanh,
Chu Bá Nhân độ giang tam nhật tỉnh bất vi thiểu.
Mạc khiếu, mạc khiếu,
Hà sự đương sơ mạc tiếu.
Tửu hàm bạt kiếm chước địa ca “Mạc ai,
Khuyến quân cánh tận nhất bôi.”

 

Dịch nghĩa

Ý ông say không ở rượu,
Mà ở trong chốn nước non.
Núi lặng lẽ, nước dạt dào,
Ta cùng ngươi cùng vui thích.
Thánh hiền từ xưa đều vắng lặng,
Chỉ có kẻ uống rượu là lưu lại tiếng tăm.
Cho nên suốt ngày say khướt, nằm lăn ở hiên ngoài,
Chu Bá Nhân qua sông chỉ có ba ngày tỉnh, ta không coi là ít.
Đừng kêu, đừng kêu!
Chi bằng trước kia đừng cười.
Rượu say, tuốt gươm chém đất hát: “Đừng buồn…!
Mời anh hãy uống thêm một chén nữa!”


Rút từ Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864), Quế Sơn Tam nguyên thi tập (A.3160), Quế Sơn thi tập (A.469). Tiêu đề trong Quế Sơn Tam nguyên thi tập chép là Tuý ông ca, trong Yên Đổ tiến sĩ thi tập chép là Bùi viên đối ẩm ca.

Từ câu “Sở dĩ chung nhật tuý...” bản Yên Đổ tiến sĩ thi tập chép là:
Ẩm phục tuý, tuý phục tinh,
Hồi thủ tứ thập niên tiền như nhất mộng.
Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng,
Vương lang cam tửu bạt chước địa ca “Mạc ai!
Khuyến quân cánh ẩm tam bôi”.

Nguồn: Nguyễn Huệ Chi, Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, NXB Giáo dục, 1994

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khuyến

Tuý ông ý chẳng say về rượu,
Say vì đâu, nước thẳm với non cao.
Non lặng ngắt, nước tuôn ào,
Tôi với bác xưa nay cùng thích thế.
Đời trước thánh hiền đều vắng vẻ,
Có người say rượu tiếng còn nay.
Cho nên say, say khướt cả ngày,
Say mà chẳng biết rằng say ngã đùng.
Chu Bá Nhân thuở trước sang sông,
Chỉ tỉnh rượu ba ngày không phải ít.
Kêu gào thế cười chi cho mệt,
Chớ buồn chi nghe tiếng hát làng say.
Xin người gắng cạn chén này.


Bản dịch của chính tác giả, rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, Nguyễn Huệ Chi chủ biên, NXB Giáo dục, 1994
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ông say đâu phải rượu nào
Say vì nước thẳm non cao tuyệt vời
Non tỉnh lặng, nước ào ào
Lòng tôi với bác lẽ nào không ưa
Đâu rồi hiền thánh thuở xưa
Danh người say rượu bây giờ còn lưu
Suốt ngày say khước cả thôi
Say quên trời đất nằm khoèo trước sân
Bá Nha ngày ấy sang sông
Ba ngày mới tỉnh cũng không là nhiều
Gào chi cho khéo mệt người
Buồn chi múa kiếm một bài hát ngay
Ai ơi xin cạn chén nầy

74.00
Trả lời