Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 14:46, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/07/2017 00:47

話僧

少時我學子家邊,
我未為官子未禪。
自子雲遊我官去,
此間消息兩茫然。
不知車笠今何夕,
已是風塵二十年。
我已辭官又逅子,
看來俱未淨塵緣。

 

Thoại tăng

Thiếu thì ngã học tử gia biên,
Ngã vị vi quan tử vị thiền.
Tự tử vân du ngã quan khứ,
Thử gian tiêu tức lưỡng mang nhiên.
Bất tri xa lạp kim hà tịch,
Dĩ thị phong trần nhị thập niên.
Ngã dĩ từ quan hựu cấu tử,
Khán lai câu vị tịnh trần duyên.

 

Dịch nghĩa

Khi còn trẻ tôi học ở gần nhà anh,
Tôi chưa làm quan, anh cũng chưa học thiền.
Từ khi anh vân du, tôi cũng đi làm quan,
Trong thời gian đó tin tức về nhau đều mờ mịt.
Chẳng hiểu đêm nay là đêm gì mà kẻ xe người nón được gặp nhau,
Thấm thoắt trải gió bụi đã hai mươi năm rồi!
Tôi đã từ quan lại gặp anh,
Xem ra cả hai ta đều chưa sạch trần duyên.


Rút từ Quế Sơn Tam nguyên thi tập (A.3160), Quế Sơn thi tập (A.469).

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Nhớ xưa tôi bác gần nhà,
Tôi còn đi học, bác chưa đi chùa.
Từ ngày gần phật, gần vua,
Hai bên tin tức mịt mờ cả hai.
Nón xe nào biết có rày?
Phong trần thoắt đã hai mươi năm trường.
Nay về gặp mặt tỏ tường,
Hai ta duyên nợ còn vương với đời!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trẻ trai ta học cạnh nhà người
Ta chửa nên quan, bạn chửa thầy
Kẻ chốn thanh tu, người bể hoạn
Mịt mù tin tức biệt trời mây
Gặp nhau xe nón đêm nay nhỉ
Hai chục năm qua gió bụi rầy
Ta đã từ quan về gặp bác
Trần duyên mình giũ sạch từ đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Thiếu thời tôi bác sống cùng làng
Bác chửa quy thiền tôi chửa quan
Ngày bác xuất gia tôi nhậm chức
Bấy chầy hai ngả chẳng tin sang
Bao ngày bóng thoảng nào hay biết
Hai chục năm qua gió bụi tràn
Tôi đã từ quan nay gặp bác
Xem đều chưa dứt nợ trần gian.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Thiếu thời trọ học gần nhà bác,
Bác chửa thành sư, tôi chửa quan.
Tin tức hai bên rồi vắng bặt,
Tôi đường mũ áo, bác mây ngàn.
Đâu ngờ xe nón đêm nay nhỉ,
Thoắt đã phong trần hai chục niên!
Tôi đã từ quan mừng gặp bác,
Xem ra đều chửa dứt trần duyên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tuổi thơ tôi học gần nhà anh,
Tôi chửa nên quan anh chửa thầy,
Anh dạo vân du, tôi bể hoạn,
Mịt mờ tin tức biết về nhau.
Gặp đây xe nón đêm gì nhỉ,
Hai chục năm rồi, thấm thoắt mau.
Tôi đã từ quan anh lại gặp,
Hai ta chưa sạch nợ trần đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Nhà ông gần chỗ xưa tôi học  
Đây chửa làm quan, đó chửa thầy
Lúc kẻ cà sa người áo mão
Thì dòng âm tín sớm mù mây
Chỉ mỗi đêm này xe nón gặp
Hai mươi năm đã bụi trần vây
Tôi đường quan bỏ, ông đường cũ
Hai ngả đang còn rũ bụi đây!

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời