25/04/2024 22:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thoại tăng
話僧

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 14:46

 

Nguyên tác

少時我學子家邊,
我未為官子未禪。
自子雲遊我官去,
此間消息兩茫然。
不知車笠今何夕,
已是風塵二十年。
我已辭官又逅子,
看來俱未淨塵緣。

Phiên âm

Thiếu thì ngã học tử gia biên,
Ngã vị vi quan tử vị thiền.
Tự tử vân du[1] ngã quan khứ,
Thử gian tiêu tức lưỡng mang nhiên.
Bất tri xa lạp[2] kim hà tịch,
Dĩ thị phong trần nhị thập niên.
Ngã dĩ từ quan hựu cấu tử,
Khán lai câu vị tịnh trần duyên.

Dịch nghĩa

Khi còn trẻ tôi học ở gần nhà anh,
Tôi chưa làm quan, anh cũng chưa học thiền.
Từ khi anh vân du, tôi cũng đi làm quan,
Trong thời gian đó tin tức về nhau đều mờ mịt.
Chẳng hiểu đêm nay là đêm gì mà kẻ xe người nón được gặp nhau,
Thấm thoắt trải gió bụi đã hai mươi năm rồi!
Tôi đã từ quan lại gặp anh,
Xem ra cả hai ta đều chưa sạch trần duyên.

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Nhớ xưa tôi bác gần nhà,
Tôi còn đi học, bác chưa đi chùa.
Từ ngày gần phật, gần vua,
Hai bên tin tức mịt mờ cả hai.
Nón xe nào biết có rày?
Phong trần thoắt đã hai mươi năm trường.
Nay về gặp mặt tỏ tường,
Hai ta duyên nợ còn vương với đời!
Rút từ Quế Sơn Tam nguyên thi tập (A.3160), Quế Sơn thi tập (A.469).

[1] Chỉ người tu tiên hay tu Phật thường nay đây mai đó, như đám mây trôi.
[2] Kẻ xe người nón, ý nói người ra làm quan lên ngựa xuống xe, kẻ ở ẩn mặc áo tơi, đội nón lá. Lấy tứ từ câu cổ ngữ: “Quân thừa xa, ngã đới lạp, tha nhật tương phùng há xa ấp” (Bác ngồi xe, tôi đội nón, ngày khác gặp nhau xuống xe vái chào).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Thoại tăng