秋夜有感

山河寥落四無聲,
獨坐書堂看月明。
何處秋風吹一葉,
引來無限故園情。

 

Thu dạ hữu cảm

Sơn hà liêu lạc tứ vô thanh,
Độc toạ thư đường khán nguyệt minh.
Hà xứ thu phong xuy nhất diệp,
Dẫn lai vô hạn cố viên tình.

 

Dịch nghĩa

Non sông bốn mặt lặng như tờ,
Một mình ngồi nơi nhà học ngắm trăng sáng.
Gió thu từ đâu thổi bay tới một chiếc lá,
Gợi lên biết bao nỗi niềm nhớ quê hương.


[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Bốn mặt non sông phẳng lặng tờ,
Phòng văn tựa ghế ngắm gương nga.
Lá thu một chiếc bay trong gió,
Khêu gợi bao nhiêu nỗi nhớ nhà.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non sông bốn phía lặng yên
Phòng văn tựa ghế ngắm vầng trăng soi
Gió thu một chiếc lá rơi
Mối tình quê cũ bời bời trào dâng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Non sông bốn mặt lặng như tờ,
Một cõi phòng văn trăng muốn mờ.
Thu gió đem về một chiếc lá,
Gợi bao niềm nhớ đến quê nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non sông bốn phía lạnh lùng,
Phòng văn tựa ghế mơ mòng ngắm trăng.
Gió thu đưa chiếc lá vàng,
Vườn xưa vời vợi ngổn ngang tâm tình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời