秋夜即事

破屋看星夜未央,
簫簫四璧遶寒螿。
青燈對影雙蓬鬢,
黃卷論心一炷香。
風送秋聲隨樹遠,
月分夜氣入窗涼。
羈懷冷卻渾無事,
時聽庭梧落曉霜。

 

Thu dạ tức sự

Phá ốc khan tinh dạ vị ương,
Tiêu tiêu tứ bích nhiễu hàn tương.
Thanh đăng đối ảnh song bồng mấn,
Hoàng quyển luân tâm nhất chú hương.
Phong tống thu thanh tuỳ thụ viễn,
Nguyệt phân dạ khí nhập song lương.
Ky hoài lãnh khước hồn vô sự,
Thời thính đình ngô lạc hiểu sương.

 

Dịch nghĩa

[Trong] gian nhà cũ nát nhìn sao, đêm vẫn chưa sáng,
Dế lạnh nỉ non quanh bốn bức vách quạnh hiu.
Đối diện với bóng bên ngọn đèn xanh, hai mái tóc rối bời,
Tâm sự cùng cuốn sách vàng, trước nén hương.
Gió đưa tiếng thu theo cây cối xa dần,
Trăng phả hơi đêm vào cửa sổ lành lạnh.
Đất khách quê người, nỗi lòng lạnh lẽo không còn thiết tới việc gì,
Chốc chốc lại nghe giọt sương mai từ cây ngô đồng trước sân rơi xuống.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Nhà dột trông sao, đêm vấn vương,
Nỉ non dế lạnh khóc quanh tường.
Đèn xanh đối bóng hai màu tóc,
Sách cũ nao lòng một nén hương.
Gió quyện tiếng thu luồn khóm lá.
Trăng chia hơi mát toả bên giường,
Tha hương lạnh cả lòng chăn gối,
Sân vắng cành ngô lác đác sương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuấn Nghi

Nhà rách, trông sao, hãy tối trời,
Quạnh hiu tiếng dế dậy đôi nơi.
Đèn khuya, tóc rối, ngồi cùng bóng,
Sách cổ, nhang xông, gẫm chuyện đời.
Gió cuốn cây xa, thu lướt nhẹ,
Song chia đêm lạnh nguyệt chơi vơi.
Tha hương ngán nỗi, lòng se lại,
Lác đác sân ngô sương sớm rơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhà rách nhìn sao vẫn hãy đêm
Rỉ ran tiếng dế rộn quanh tường
Đèn xanh đối bóng hai bờ tóc
Sách cũ tâm tình một nén hương
Gió quyện tiếng thu run rẩy lá
Trăng soi đêm vắng lạnh lùng giường
Quê người tê tái lòng không thiết
Lác đác sân ngô giọt giọt sương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà nát nhìn sao đêm vấn vương,
Nỉ non dế lạnh rộn quanh tường.
Đèn xanh đối bóng tóc bời rối,
Tâm sự sách vàng trước nén hương.
Gió tiễn tiếng thu theo khóm lá,
Hơi đêm trăng phả lạnh song giường.
Quê người không thiết lòng tê tái,
Sân trước ngô đồng lác đác sương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Nằm đêm, nhà cũ thấy sao trời
Nghe dế quanh tường khóc mọi nơi
Tóc rối, đèn khuya cùng bóng lẻ
Tâm rầu, sách cổ với hương côi
Tiếng thu gió thổi cây mờ ảo
Khí buốt, trăng chia, cửa rã rời
Đất khách thương mình thêm lạnh lẽo
Ngoài vườn chốc chốc giọt sương rơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời