至靈道中

野趣跋還涉,
山行雨欲晴。
幽花垂帽重,
空翠著衣輕。
坐石逢僧話,
看雲了世情。
因貪幽興極,
歸路月東明。

 

Chí Linh đạo trung

Dã thú bạt hoàn thiệp,
Sơn hành vũ dục tình.
U hoa thuỳ mạo trọng,
Không thuý trước y khinh.
Toạ thạch phùng tăng thoại,
Khan vân liễu thế tình.
Nhân tham u hứng cực,
Quy lộ nguyệt đông minh.

 

Dịch nghĩa

Qua đồng nội hết trèo lại lội,
Đi đường núi, vừa sắp tạnh cơn mưa.
Những bông hoa thanh u nặng nghiêng vành mũ,
Màu thuý ở không trung vương vào áo nhẹ nhàng.
Ngồi trên tảng đá, gặp nhà sư trò chuyện,
Nhìn áng mây mà hiểu rõ tình đời.
Vì quá ham mê với cảm hứng thanh u,
Trên đường về, trăng đã ló sáng đằng đông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuấn Nghi

Qua đồng, lội lại trèo,
Mưa tạnh, đường quanh queo.
Vành mũ nghiêng hoa nặng,
Áo cừu màu thuý treo.
Cùng sư ngồi đá núi,
Cuộc thế ngắm mây bèo.
Mải luyến thú thanh nhã,
Đường về trăng đã treo.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Qua đồng hết lội lại trèo
Đường non quạnh quẽ mưa rào vừa ngưng
Nghiêng vành mấy phiến hoa thanh
Tầng không vẻ thuý như vương áo người
Cùng sư trên tảng đá chơi
Nhìn mây mà hiểu tình đời phù vân
Thanh u hứng cảnh tuyệt trần
Đường về trăng ló sáng dần trời đông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Qua đồng hết lội lại trèo,
Cơn mưa sắp tạnh đường đèo quanh co.
Nặng nghiêng vành mũ bông hoa,
Tầng không vẻ thuý vương vào áo sư.
Đá ngồi trò chuyện với sư,
Áng mây nhìn rõ phù vân tình đời.
Thanh u cảm hứng tuyệt vời,
Đường về, trăng ló sáng trời đằng đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời