Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài thơ)
[1]

Thu dạ

94.78
Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ chữ Hán
4 trả lời, 14984 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/05/2006 02:14

Thu dạ

Việt Nam » Tây Sơn » Ngô Thì Nhậm » Hoàng hoa đồ phả » Ngộ tập
3 trả lời, 1713 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/08/2006 19:06

Thu dạ

Việt Nam » Trần » Nguyễn Phi Khanh
6 trả lời, 1915 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/04/2006 16:26

Thu dạ hữu cảm

Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
3 trả lời, 3893 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/04/2007 11:12

Thu dạ khúc

Trung Quốc » Trung Đường » Trương Trọng Tố
5 trả lời, 1974 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/06/2007 10:54

Thu dạ khúc

15.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy
17 trả lời, 6084 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/02/2006 14:57

Thu dạ tức sự

Việt Nam » Trần » Phạm Tông Ngộ
4 trả lời, 1635 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/06/2006 04:25

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: đêm thu