15/06/2024 18:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dạ hữu cảm
秋夜有感

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 11:12

 

Nguyên tác

山河寥落四無聲,
獨坐書堂看月明。
何處秋風吹一葉,
引來無限故園情。

Phiên âm

Sơn hà liêu lạc tứ vô thanh,
Độc toạ thư đường khán nguyệt minh.
Hà xứ thu phong xuy nhất diệp,
Dẫn lai vô hạn cố viên tình.

Dịch nghĩa

Non sông bốn mặt lặng như tờ,
Một mình ngồi nơi nhà học ngắm trăng sáng.
Gió thu từ đâu thổi bay tới một chiếc lá,
Gợi lên biết bao nỗi niềm nhớ quê hương.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Bốn mặt non sông phẳng lặng tờ,
Phòng văn tựa ghế ngắm gương nga.
Lá thu một chiếc bay trong gió,
Khêu gợi bao nhiêu nỗi nhớ nhà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Thu dạ hữu cảm