14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 11:17, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 19/05/2020 19:41

感作

墨綬銅章十二年,
此身日望聖朝憐。
病因多事且休矣,
腹有一餐猶果然。
去國豈無朋輩在,
歸家未必子孫賢。
曚曨把盞從今事,
祇恐遺洿到簡編!

 

Cảm tác

Mặc thụ đồng chương thập nhị niên,
Thử thân nhật vọng thánh triều liên.
Bệnh nhân đa sự thả hưu hĩ,
Phúc hữu nhất xan do quả nhiên.
Khứ quốc khởi vô bằng bối tại,
Quy gia vị tất tử tôn hiền.
Mông lung bả trản tòng kim sự,
Chỉ khủng di ô đáo giản biên!

 

Dịch nghĩa

Dây thao đen, ấn đồng đã mười hai năm nay,
Hằng ngày, thân này mong được thánh triều thương tới.
Ốm vì nhiều việc, thôi thì hưu vậy,
Bụng chỉ một bữa ăn, cũng vẫn còn no.
Mình đi xa quê nhà há chẳng có bè bạn,
Về nhà cũng chưa chắc con cháu đã có đức tốt (mà trông cậy).
Từ nay công việc của ta là đánh chén say tít,
Chỉ e lại bôi nhọ cho sử sách.


Rút từ Quế Sơn tam nguyên thi tập (A.3160).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Mười mấy năm qua, ấn với thao,
Thân này mong được đức vua yêu.
Việc nhiều hay ốm, đành hưu vậy,
Ngày một lần ăn, chửa nỗi nào.
Giúp nước, bạn bè còn lại đó,
Về nhà, con cháu chắc hiền đâu?
Từ đây ngất ngưởng ngồi nâng chén,
Lại sợ làm nhơ sử sách sao?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Đeo ấn mười năm đã lẻ hai,
Hằng mong Chúa Thượng đoái hôm mai.
Việc nhiều sinh bệnh thôi hưu vậy,
Ngày một lưng cơm cũng đủ rồi,
Bỏ nước há không bè bạn gánh.
Về nhà chưa chắc cháu con vui!
Từ nay đánh chén ta say tít,
Chỉ sợ làm nhơ sử sách thôi!


Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Phần thơ dịch), NXB Văn học, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ấn thao cũng đã chục năm hơn
Mong mỏi thân này được chúa thương
Đau bệnh việc nhiều hưu nghỉ sớm
Ngày ăn một bữa chuyện đương nhiên
Bạn bè giúp nước bao người giỏi
Con cháu nhà ta mấy đứa hiền
Lẩn thẩn từ nay nâng chén rượu
Sợ nhơ sử sách bụng không yên

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đeo ấn mười năm lẻ có hơn,
Thân này mong mỏi chúa ban ơn.
Việc nhiều thân bệnh về hưu sớm,
Cũng đủ bụng dùng ngày lưng cơm,
Bè bạn há không lo việc nước.
Cháu con chưa chắc thích ta hồi!
Từ nay nâng chén ta say khước,
Chỉ sợ làm nhơ sử sách rồi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Đeo ấn làm quan thập nhị niên,
Những mong vua quý, chẳng ưu phiền.
Bệnh do việc lắm, đành hưu, ổn.
Bụng chỉ lưng cơm, quyết nghỉ, yên.
Bỏ nước thì còn bè bạn gánh,
Về nhà chưa hẳn cháu con hiền.
Mơ màng xách chén theo nghề mới,
Chỉ sợ làm nhơ nghiệp bút nghiên!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời