Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2007 14:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 26/01/2009 00:56

我醉方求睡,
聚蚊呼我起。
舉扇驅復來,
刺刺入人耳。
我肉爾何甘,
我肌爾何嗜。
我枕爾何仇,
我衾爾何忌。
爾我不相干,
相厄胡乃爾。

 

Văn

Ngã tuý phương cầu thuỵ,
Tụ văn hô ngã khởi.
Cử phiến khu phục lai,
Thích thích nhập nhân nhĩ.
Ngã nhục nhĩ hà cam,
Ngã cơ nhĩ hà thị.
Ngã chẩm nhĩ hà cừu,
Ngã khâm nhĩ hà kỵ.
Nhĩ ngã bất tương can,
Tương ách hồ nãi nhĩ.

 

Dịch nghĩa

Ta say đang buồn ngủ
Lũ muỗi gọi ta dậy
Ta giưo quạt xua đi rồi chúng lại đến
Cứ nhoi nhói vào tay người ta
“Sao mày thích thịt ta thế?
Sao mày ham da tao thế?
Sao mày thù gối ta thế?
Sao mày ghét chăn ta thế?
Mày với ta chẳng liên can gì với nhau
Sao mà bắt chẹt nhau như vậy?


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Ta say vừa đi ngủ,
Muỗi quấy không cho nằm.
Gió quạt xua lại đến,
Bên tai cứ réo ầm.
Thịt ta sao mày thích?
Da ta sao mày ham?
Gối ta sao mày ghét?
Chăn ta sao mày căm?
Ta, mày có điều chi?
Làm khổ nhau cho cam!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ta say đang buồn ngủ
Lũ muỗi réo ta dậy
Xua quạt không chịu bay
Cứ bên tai kêu nhói
Thịt ta mi thích chi
Da ta mi ham thế
Gối ta mi thù gì
Chăn ta mi ghét thế
Mày, ta chẳng thù hằn
Sao đối nhau quá tệ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời