Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 06/02/2019 01:36

聞宋郡公訃有感

器業誰如宋郡公,
衣冠此去更成空。
伊周管葛千秋後,
漢楚隨唐一夢中。
若使九京皆可作,
未知當世孰為雄。
可憐世態炎涼甚,
枯竹祠前幾鞠躬。

 

Văn Tống quận công phó hữu cảm

Khí nghiệp thuỳ như Tống quận công,
Y quan thử khứ cánh thành không.
Y Chu Quản Cát thiên thu hậu,
Hán Sở Tuỳ Đường nhất mộng trung.
Nhược sử cửu kinh giai khả tác,
Vị tri đương thế thục vi hùng.
Khả liên thế thái viêm lương thậm,
Khô trúc từ tiền kỷ cúc cung.

 

Dịch nghĩa

Tài năng sự nghiệp ai bằng Tống quận công
Áo mũ chuyến này thôi thế là hết chuyện
Ai là Y Chu Quản Cát còn có ngàn thu sau
Kìa Hán Sở Tuỳ Đường cũng thoáng qua như giấc mộng
Nếu người chín suối đều có thể sống lại
Thì chưa biết trong buổi này ai đã hơn ai!
Đáng thương thói đời nóng lạnh thay đổi chóng
Trước đền “tre khô” nay còn mấy kẻ khom lưng nữa


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Tống quận công tức Nguyễn Hữu Độ, người làng Gia Miêu, huyện Tống Sơn, đỗ cử nhân khoa Đinh Mão (1867) đời Tự Đức. Làm quan đến chức Khâm sai Bắc Kỳ kinh lược đại sứ sung phụ chính đại thần, một tay sai đắc lực của thực dân Pháp hồi mới xâm lược nước ta.

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Ai so bằng Tống quận công
Chuyến này áo mũ cũng xong chuyện rồi
Y Chu Quản Cát nghìn đời
Tuỳ Đường Hán Sở một thời qua nhanh
Nếu người xưa được tái sinh
Thì chưa biết được ai giành phần hơn?
Thói đời nóng lạnh thất thường
“Tre khô” trước miếu ai còn khom lưng?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sự nghiệp ai bằng Tống quận công,
Phen nầy áo mũ cũng như không.
Y, Chu, Quản, Cát ngàn năm tỏ,
Hán, Sở, Tuỳ, Đường một giấc xong.
Chín suối nếu người còn sống lại,
Thì nay ai biết mặt anh hùng.
Thương thay thói tục mau thay đổi,
Trước miếu còn bao kẻ khọm lưng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời