浴翠山

萬古青山在,
何年浴翠名。
孤城千仞落,
一寺半江平。
慧遠今何處,
升庵尚有銘。
斜陽懷古意,
三兩暮禽聲。

 

Dục Thuý sơn

Vạn cổ thanh sơn tại,
Hà niên Dục Thuý danh.
Cô thành thiên nhận lạc,
Nhất tự bán giang bình.
Tuệ Viễn kim hà xứ,
Thăng am thượng hữu minh.
Tà dương hoài cổ ý,
Tam lưỡng mộ cầm thanh.

 

Dịch nghĩa

Non xanh có từ muôn thuở xưa,
Tên Dục Thuý năm nào mới đặt?
Toà thành đứng trơ vơ trên cao ngàn thước,
Một ngôi chùa nhô ra giữa dòng sông.
Nhà sư Tuệ Viễn nay ở đâu?
Ông Thăng Phủ vẫn còn bia khắc đó.
Bóng tà gợi lên những ý tình hoài cổ,
Thánh thót đôi ba tiếng chim chiều.


Rút từ Hải Vân am thi tập (A.1515).

Núi Dục Thuý ở gần thị xã Ninh Bình, nguyên tên là Băng Sơn, đến đời Trần, Trương Hán Siêu mới đổi là Dục Thuý sơn, có nghĩa là con chim trả tắm. Theo lời truyền, vì núi này mọc từ đất nhô ra giữa dòng sông, trông như hình con chim trả sà xuống nước nên đặt tên như vậy. Chân núi còn có một ngôi chùa gọi là chùa Non Nước.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Non xanh muôn thuở xanh cao,
Mà tên Dục Thuý năm nào đặt ra?
Thành côi ngàn bậc trên xa,
Ngôi chùa ven núi nhô ra nửa dòng.
Tìm đâu Tuệ Viễn sư ông,
Bia am Thăng Phủ rêu phong vẫn còn.
Chim chiều đôi tiếng véo von,
Tình xưa gửi với nước non bóng tà!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Núi đã muôn ngàn tuổi
Tên thì mấy tuổi đây?
Thành hoang nghìn trượng lún
Chùa vắng nửa sông lầy
Sư phụ giờ đi vắng
Bài minh vẫn đứng ngây
Chiều miên man chuyện cũ
Tiếng cánh chim chiều bay

Đất Văn Lang
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dục Thuý non xanh đứng
Năm nào tên đặt ra
Thành côi ngàn bậc dựng
Chùa cổ nửa dòng xa
Tuệ Viễn người đâu vắng
Am Thăng bia rêu loà
Tình hoài nâng bóng xế
Chim chiều ngân tiếng ca

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Núi xanh từ vạn thuở,
Dục Thuý, tên năm nào.
Mé nước, chùa soi bóng,
Đầu non, thành đứng cao.
Đâu rồi sư Tuệ Viễn,
Còn đó bia Hán Siêu.
Bóng chếch lòng hoài cổ,
Chim chiều khắc khoải kêu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Muôn thuở non xanh còn mãi cao,
Cái tên Dục Thuý mới năm nào?
Toà thành trơ trọi cao ngàn thước,
Ngôi điện chùa nhô giữa nước xa.
Tuệ Viễn nhà sư đâu đó nhỉ?
Am Thăng bia khắc vẫn còn sao?
Bóng tà gợi mối tình hoài cổ,
Thánh thót chim chiều vài tiếng ca.

12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thục Trang

Muôn thuở non xanh đã đó rồi
Năm nào đã gọi Dục Thuý thôi?
Thành quách chơ vơ cao ngàn nhận
Chùa xoà bóng khảm giữa dòng trôi
Giờ ở phương nào thầy Tuệ Viễn?
Am ông Thăng Phủ vẫn bài minh
Bóng tà gợi ý tình hoài cổ
Trời chiều thánh thót đôi tiếng chim

MK1791
Chưa có đánh giá nào
Trả lời