Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/09/2014 02:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 24/05/2016 17:20

初至沱汛奉送當事諸君

回首觚稜淚暗潸,
鶴書昨夜到松關。
當年豈乏中興佐,
聖世能容積病閒。
未死艱難愁白髮,
此生懶散愛青山。
故園忍負黃花約,
願放淵明三徑還。

 

Sơ chí Đà tấn phụng tống đương sự chư quân

Hồi thủ cô lăng lệ ám san,
Hạc thư tạc dạ đáo Tùng quan.
Đương niên khởi phạp trung hưng tá,
Thánh thế năng dung tích bệnh nhàn.
Vị tử gian nan sầu bạch phát,
Thử sinh lãn tán ái thanh san.
Cố viên nhẫn phụ hoàng hoa ước,
Nguyện phóng Uyên Minh tam kính hoàn.

 

Dịch nghĩa

Ngoảnh nhìn lại góc cung điện giọt lệ thầm rơi,
Tờ chiếu đêm nọ đã đến cửa Tùng.
Hiện nay há thiếu người giúp sự nghiệp trung hưng,
Đời thánh quân có thể dung cho kẻ ốm lâu được nghỉ.
Chưa chết nhưng gian nan buồn đến bạc đầu,
Cuộc sống thế này bệnh lười phát sinh chỉ yêu thích núi xanh.
Nỡ phụ lời ước hoàng hoa với mảnh vườn cũ,
Những muốn như Uyên Minh lại trở về với ba luống cúc.


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Ngước nhìn thành nội lệ giàn
Tuân lệnh vua tới cửa Hàn đêm qua
Trung hưng nào thiếu tài ba
Xin vua cho kẻ bệnh già về hưu
Tóc sương buồn cảnh xế chiều
Non xanh nước biếc là điều ước mơ
Hoa vàng chót lỡ hẹn hò
Uyên Minh ba luốn vườn xưa xin về

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Cung điện quay nhìn lệ ứa quanh,
Chiếu vua đêm trước cửa Hàn nghênh.
Dấy lên há thiếu tay phò nước,
Ốm mãi cho ngơi, Chúa lượng tình.
Chưa chết lao đao rầu tóc bạc,
Còn thân nhàn tản luyến non xanh.
Nỡ nào phụ ước hoa vườn cũ,
Khóm cúc Uyên Minh hẹn với mình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Ngoảnh nhìn cung điện lệ thầm chan,
Thư hạc đêm qua đến cửa Hàn.
Thiếu mấy trăm nay người dấy nghiệp,
Dung cho kẻ ốm Chúa thương tình.
Bơ phờ tóc bạc thương thân khổ,
Mài miệt non xanh thích sống nhàn.
Khóm cúc ngày xưa khôn phụ ước,
Uyên Minh xin được thả về vườn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cung điện vắng quay nhìn lệ sa,
Cửa Hàn thư hạc tiếp đêm qua.
Trung hưng há thiếu tay phò nước,
Dưỡng bệnh xin về, chúa lượng tha.
Chưa chết gian nan sầu tóc bạc,
Chút thân nhàn tản luyến non nhà.
hoa vàng nỡ phụ nơi vườn cũ,
Ba luống Uyên Minh hẹn với ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời