32.33
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phụng Hà vào 23/12/2015 15:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phụng Hà vào 23/12/2015 21:31

Nghìn thu một thuở xảy ra
Êm đềm biến cố từ ta tặng người
Người là tiên nữ sụt sùi
Người là ngà ngọc vẹn mười tiên nương
Ôi ngọc diện! Ôi thiên hương
Băng tâm quốc sắc muôn phương thịnh hành
Em từ ngọc thạch thiên thanh
Về đây ríu rít ngọn ngành líu lo
Gặp em tưởng tượng khôn dò
Tưởng như tái thế con đò tử sinh


Nguồn: Bùi Giáng, Bèo mây bờ bến (Di cảo thơ X), NXB Văn hoá Văn nghệ, 2011