Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại
Từ khoá: nước lụt (1)

Đăng bởi Phụng Hà vào 14/06/2013 13:17

Dưới đèn bên gối gió thu vào,
Chào bạn lâu nay ở chốn nào?
Một tiếng hát chài kinh thột dậy,
Té ra trời biển cách xa nhau!


(1934)

Nguồn: Thơ văn Phan Bội Châu, NXB Tổng hợp Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, 2008