Dưới đây là các bài dịch của Phụng Hà. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 62 trang (618 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Sơ chí Ba Lăng dữ Lý thập nhị Bạch, Bùi cửu đồng phiếm Động Đình hồ kỳ 3 (Giả Chí): Bản dịch của Phụng Hà

Hàng phong ven nước mới nhuốm sương
Hoa cúc bải sông đã vàng hườm
Thuyền con chiều hứng thơ bất tận
Ý dài sánh Ngũ Hồ, Tiêu Tương.

Ảnh đại diện

Sơ chí Ba Lăng dữ Lý thập nhị Bạch, Bùi cửu đồng phiếm Động Đình hồ kỳ 1 (Giả Chí): Bản dịch của Phụng Hà

Trên sông gặp bạn từng xa chơi,
Xa ngắm non Tương sầu chẳng vơi.
Trăng rọi Động Đình thu gió thổi,
Chim hồng, lá rụng trước thuyền trôi.

Ảnh đại diện

Sơ chí Ba Lăng dữ Lý thập nhị Bạch, Bùi cửu đồng phiếm Động Đình hồ kỳ 2 (Giả Chí): Bản dịch của Phụng Hà

Bờ phong lá rụng dập dồn
Động Đình sóng gợn hoàng hôn xuống dần
Hứng tràn, thuyền trẩy xa gần
Trăng thanh mây trắng điếu thần sông Tương.

Ảnh đại diện

Du biên (Đỗ Mục): Bản dịch của Phụng Hà

Đường cát nối hồ chẳng bụi hoen,
Biên cương xuân vắng cỏ khô cằn.
Đến núi Phất Vân hoàng hôn xuống,
Nhìn qua đầu ngựa mấy thợ săn.

Ảnh đại diện

Tạp thi kỳ 3 (Vương Duy): Bản dịch của Phụng Hà

Sông Mạnh Tân đầu ngõ,
Cửa dòm bến Mạnh Tân.
Lắm thuyền bè Giang Nam,
Thư nhà gửi chưa, nhỏ?

Ảnh đại diện

Tái thượng khúc kỳ 2 (Lý Bạch): Bản dịch của Phụng Hà

Chinh tây, binh tướng ra
Bắc Âm sơn sát phạt
Yên Chi thuộc Hán gia
Gái Hồ, nhan sắc nhạt.

Ảnh đại diện

Phùng bệnh quân nhân (Lư Luân): Bản dịch của Phụng Hà

Bệnh không đi được, ở không lương
Còn cách quê nhà vạn dặm đường
Rên rỉ chân thành đầu bù rối
Hơi thu lạnh lẽo xé vết thương.

Ảnh đại diện

Tích tích diêm - Phong nguyệt thủ không khuê (Triệu Hỗ): Bản dịch của Phụng Hà

Ải xa chàng lính thú,
Phòng không ánh nguyệt tràn.
Trăng muộn xuyên khung cửa,
Gió chiều quyện bức màn.
Thả hồn theo trướng bắc,
Đứt ruột với Ngọc Quan.
Lâu rồi không tin tức,
Chăn gấm mải thiếu chàng.

Ảnh đại diện

Vấn chu tử (Mạnh Hạo Nhiên): Bản dịch của Phụng Hà

Chiều tối hỏi chú lái:
Còn đi cỡ bao nhiêu?
"Đầu vụng nên đỗ lại,
Sông Hoài sóng gió nhiều!"

Ảnh đại diện

Lũng Tây hành kỳ 2 (Trần Đào): Bản dịch của Phụng Hà

Xả thân thề diệt Hung Nô
Năm ngàn tướng sĩ, bụi Hồ vùi xương
Cốt khô Vô Định, xót thương
Trong mơ khuê nữ còn vương vấn tình.

Trang trong tổng số 62 trang (618 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối