Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 23/02/2014 21:05 bởi tôn tiền tử
Hà Xương Linh 何昌齡, thân thế không rõ, làm quan ở Lư Lăng đời Nam Đường. Thơ còn 1 bài.