Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phùng Duyên Kỷ (42 bài thơ)
- Lương Ý Nương (2 bài thơ)
- Âu Dương Quýnh (4 bài thơ)
- Hoa Nhị phu nhân (1 bài thơ)
- Trương Bí (7 bài thơ)
Tạo ngày 22/02/2014 21:05 bởi tôn tiền tử
Hà Xương Linh 何昌齡, thân thế không rõ, làm quan ở Lư Lăng đời Nam Đường. Thơ còn 1 bài.