Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường )
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (2 bài)
Tạo ngày 11/05/2014 14:05 bởi tôn tiền tử
Ngô Thương Hạo 吳商浩 người Minh Châu (nay thuộc Ninh Ba, Chiết Giang), thi tiến sĩ nhiều lần không đỗ, thân thế ngoài ra không rõ. Thơ còn 9 bài trong "Toàn Đường thi".