Gió sông Tương, mây cao trong vắt
Mây bao la đối nước mênh mông
Trời tây nắng xế vời trông
Cửu Nghi bối cảnh chập trùng non xa

tửu tận tình do tại