夜上西城聽梁州曲其一

行人夜上西城宿,
聽唱梁州雙管逐。
此時秋月滿關山,
何處關山無此曲。

 

Dạ thướng Tây Thành thính Lương Châu khúc kỳ 1

Hành nhân dạ thượng Tây Thành túc,
Thính xướng Lương Châu song quản trục.
Thử thời thu nguyệt mãn quan san,
Hà xứ quan san vô thử khúc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Thành Tây khách trú đêm dài
Bỗng nghe song quản thổi bài Lương Châu
Trăng thu soi sáng khắp nơi
Tiếng tiêu văng vẳng núi đồi quan san

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thành Tây lữ khách nghỉ qua tối,
Nghe hát Lương Châu đôi sáo thổi,
Nhằm lúc trăng thu sáng ải non,
Quan san nào chỗ nhạc không trổi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người đi tối lên thành tây ngủ trọ
Nghe Lương Châu hai sáo cùng chơi
Trăng thu đang chiếu mọi nơi
Chỗ nào quan ải chẳng chơi bài này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời