題太原落漠驛西堠

征戍在桑乾,
年年薊水寒。
殷勤驛西路,
北去向長安。

 

Đề Thái Nguyên Lạc Mạc dịch tây hậu

Chinh thú tại Tang Càn,
Niên niên Kế thuỷ hàn.
Ân cần dịch tây lộ,
Bắc khứ hướng Trường An.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Chinh khách tại Tang Càn
Sông Kế dằng dặc hàn
Trạm tây đường quyến luyến
Nay chuyến thẳng Trường An


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Chinh thú tại Tang Càn,
Sông Kế lạnh vô vàn.
Đường trạm tây lưu luyến,
Bắc đến thẳng Trường An.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tang Càn là chốn đồn binh
Năm năm sông Kế lạnh lùng nước trôi
Luyến lưu lòng gởi trạm tây
Đường lên phía bắc hướng về Trường An

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đóng Tang Càn làm thân lính thú
Năm lại năm sông Kế lạnh tanh
Trạm tây lưu luyến biệt anh
Trường An hướng bắc một mình ra đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời