從軍北征

天山雪後海風寒,
橫笛偏吹行路難。
磧裏征人三十萬,
一時回向月明看。

 

Tòng quân bắc chinh

Thiên Sơn tuyết hậu Hải phong hàn,
Hoành địch thiên xuy "Hành lộ nan".
Thích lý chinh nhân tam thập vạn,
Nhất thì hồi hướng nguyệt minh khan.

 

Dịch nghĩa

Sau tuyết rơi trên Thiên Sơn, gió lạnh từ biển hồ thổi tới,
Ai đang thổi sáo bài "Hành lộ nan".
Ba chục vạn quân nhân đồn trú nơi sa mạc,
Đều quay đầu hướng về phía mặt trăng.


Bài này làm khoảng năm 785, lúc tác giả đang phục vụ trong mạc phủ của Đỗ Hy Toàn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Gió Hồ tê tái tuyết Thiên Sơn
Ngang sáo ngân bài "Hành lộ nan"
Biển cát quân đi ba chục vạn
Quay đầu cùng ngó giữa trăng tràn


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thiên sơn hết tuyết gió hồ tràn
Ai thổi sáo bài “Hành lộ nan”
Sa mạc đóng quân ba chuc vạn
Thảy đều quay mặt hướng trăng tàn.

25.00
Trả lời