Gió nhẹ làm tâm tư kinh động
Lại gần song nhớ bạn càng tăng
Mơ hồ tiếng trúc cổng rung
Tưởng như bạn cũ đang lần sang chơi
Móc trên cành cao rơi tí tách
Từ ngọn cây thấm ướt rêu thềm
Bạn ta như bước vào thêm
Vì ta phủi bụi bám trên đàn cầm.