揚州早雁

江上三千雁,
年年過故宮。
可憐江上月,
偏照斷根蓬。

 

Dương Châu tảo nhạn

Giang thượng tam thiên nhạn,
Niên niên quá cố cung.
Khả liên giang thượng nguyệt,
Thiên chiếu đoạn căn bồng.

 

Dịch nghĩa

Trên bờ sông có khoảng ba ngàn con nhạn,
Năm nào cũng ghé qua kinh đô cũ.
Thương cho vầng trăng trên sông,
Chiếu nghiêng trên các gốc cỏ bồng trơ trụi.


Dương Châu thời Tam Quốc gọi là Kiến Nghiệp, kinh đô của Đông Ngô, và sau này cũng là kinh đô của sáu triều đại trong thời Nam Bắc triều. Nhà Tuỳ cải thành Giang Đô. Nhà Đường trước cải thành Quảng Lăng, sau cải thành Dương Châu, nay là thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô. Thành này nằm bên hửu ngạn sông Trường giang.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên bờ sông khoảng ba ngàn nhạn
Mỗi năm đều bay đến cố cung
Thương vầng trăng sáng ven sông
Chiếu nghiêng trên gốc cỏ bồng trụi trơ

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trên sông nghìn cánh nhạn
Năm năm ghé kinh xưa
Thương thay trăng sông tỏ
Nghiêng chiếu gốc bồng trơ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời