06/12/2021 09:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương Châu tảo nhạn
揚州早雁

Tác giả: Lý Ích - 李益

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/03/2014 11:12

 

Nguyên tác

江上三千雁,
年年過故宮。
可憐江上月,
偏照斷根蓬。

Phiên âm

Giang thượng tam thiên nhạn,
Niên niên quá cố cung.
Khả liên giang thượng nguyệt,
Thiên chiếu đoạn căn bồng.

Dịch nghĩa

Trên bờ sông có khoảng ba ngàn con nhạn,
Năm nào cũng ghé qua kinh đô cũ.
Thương cho vầng trăng trên sông,
Chiếu nghiêng trên các gốc cỏ bồng trơ trụi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên bờ sông khoảng ba ngàn nhạn
Mỗi năm đều bay đến cố cung
Thương vầng trăng sáng ven sông
Chiếu nghiêng trên gốc cỏ bồng trụi trơ
Dương Châu thời Tam Quốc gọi là Kiến Nghiệp, kinh đô của Đông Ngô, và sau này cũng là kinh đô của sáu triều đại trong thời Nam Bắc triều. Nhà Tuỳ cải thành Giang Đô. Nhà Đường trước cải thành Quảng Lăng, sau cải thành Dương Châu, nay là thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô. Thành này nằm bên hửu ngạn sông Trường giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Ích » Dương Châu tảo nhạn