邊思

腰懸錦帶佩吳鉤,
走馬曾防玉塞秋。
莫笑關西將家子,
只將詩思入涼州。

 

Biên tứ

Yêu huyền cẩm đới bội Ngô câu,
Tẩu mã tằng phòng Ngọc tái thu.
Mạc tiếu quan tây tướng gia tử,
Chỉ tương thi tứ nhập Lương Châu.

 

Dịch nghĩa

Eo thắt dây lưng bằng gấm có đeo thanh đao Ngô câu,
Từng cưỡi ngựa canh phòng Ngọc Môn quan trong mùa thu.
Đừng cười con trai của tướng trấn thủ quan ải phía tây này,
Y chỉ mang đến Lương Châu thơ phú mà thôi.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dây lưng gấm cài đao sáng quắc
Cưỡi ngựa tuần ải Ngọc thu này
Đừng cười con tướng biên tây
Chỉ mang thơ phú quấy rầy Lương Châu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thắt lưng bằng gấm buộc Ngô Câu
Quan ải canh phòng vó ngựa thu
Chớ nhạo con trai quan trấn thủ
Chỉ mang thơ phú đến Lương Châu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời