Cảnh phồn hoa sáu triều kham thăm hỏi
Một thời qua hưng phế gợi hứng thơ
Chỉ còn đây dải Tần Hoài trôi mãi
Sớm chiều vang hoặc nghẹn tắc thẫn thờ

tửu tận tình do tại