Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (5 bài)
- Lê Nguyễn Lưu (1 bài)
- Bùi Khánh Đản (1 bài)
Tạo ngày 20/04/2007 21:04 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 18/04/2008 06:51 bởi Vanachi
Lưu Thương 劉滄 tự Uẩn Linh 藴靈, Lỗ Nhân 魯人, đỗ tiến sĩ năm Đại Trung thứ 8 (854), điều làm Hoa Nguyên uý, sau đổi làm Long môn lệnh, đồng niên với Lý Tần. Thơ ông cực thanh lệ, cú pháp rất giống Triệu Hỗ 趙嘏, Hứa Hồn 許渾, thơ một quyển.