26/06/2024 01:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kim Lăng cấm lâm hữu cảm
金陵禁林有感

Tác giả: Phan Lãng - 潘閬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2014 18:51

 

Nguyên tác

六代繁華難重問,
此時興廢動吟情。
空流一帶秦淮水,
朝暮惟聞鳴咽聲。

Phiên âm

Lục đại phồn hoa nan trùng vấn,
Thử thì hưng phế động ngâm tình.
Không lưu nhất đới Tần Hoài thuỷ,
Triêu mộ duy văn minh yết thanh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cảnh phồn hoa sáu triều kham thăm hỏi
Một thời qua hưng phế gợi hứng thơ
Chỉ còn đây dải Tần Hoài trôi mãi
Sớm chiều vang hoặc nghẹn tắc thẫn thờ
Vườn cấm tức vườn thượng uyển của hoàng gia, không cho người ngoài hoặc dân chúng vào xem.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Lãng » Kim Lăng cấm lâm hữu cảm