28/01/2023 20:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường Xuân cung
長春宮

Tác giả: Vu Nghiệp - 于鄴

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2014 10:40

 

Nguyên tác

莫問古宮名,
古宮空古城。
惟應東去水,
不改舊時聲。

Phiên âm

Mạc vấn cổ cung danh,
Cổ cung không cổ thành.
Duy ưng đông khứ thuỷ,
Bất cải cựu thì thanh.

Dịch nghĩa

Đừng hỏi cung xưa này tên là gì,
Cung xưa nay đã là thành bỏ hoang.
Chỉ có dòng sông chảy về đông,
Chẳng bao giờ thay đổi tiếng sóng reo từ ngàn xưa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đừng hỏi tên cố cung
Cung xưa nay thành cổ
Duy dòng sông chảy đông
Không thay tiếng reo cũ
Trường Xuân là cung điện do nhà Bắc Chu cho xây ở kinh thành Trường An, đến đời Đường bỏ hoang phế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vu Nghiệp » Trường Xuân cung