Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (2 bài)
- Trương Việt Linh (2 bài)
Tạo ngày 30/06/2014 11:45 bởi tôn tiền tử
Vu Nghiệp 于鄴 đỗ tiến sĩ cuối đời Đường, sống khoảng trước sau năm 867, thơ 1 quyển.

Các sách Tân Đường thưToàn Đường thi chép Vu Nghiệp 于鄴 và Vu Vũ Lăng là hai nhân vật khác nhau, nhưng Đường tài tử truyện lại chép Vu Nghiệp tự là Vũ Lăng. Ở đây vẫn để riêng hai người cho tiện theo dõi.