Dưới đây là các bài dịch của Hung Nguyen. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Cô Tô hoài cổ (Hứa Hồn): Bản dịch của Hung Nguyen

Mãi ngắm cung xưa, lỡ nhịp chèo
Lúa mọc hoang tàn, gió chẳng reo
Đài vắng, đàn nai tranh cỏ mới
Vường không, lũ vịt chiếm nguyên kèo
Giữa sông gió thổi thuyền xa tít
Trên non mưa lạnh mái hiên nghèo
Nước xưa hết vận, anh hùng tận
Sông nay còn sóng, khách vắng teo

Ảnh đại diện

Trường An tảo xuân hoài Giang Nam (Hứa Hồn): Bản dịch của Hung Nguyen

Mây, trăng nhớ quê cũ
Sông núi ở Lạc Dương
Trong thành hoa đua nở
Mộng xuân tràn quê hương

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]