瞿唐懷古

西南萬壑注,
勁敵兩崖開。
地與山根裂,
江從月窟來。
削成當白帝,
空曲隱陽臺。
疏鑿功雖美,
陶鈞力大哉。

 

Cù Đường hoài cổ

Tây nam vạn hác chú,
Kình địch lưỡng nhai khai.
Địa dữ sơn căn liệt,
Giang tòng nguyệt quật lai.
Tước thành đương Bạch Đế,
Không khúc ẩn Dương Đài.
Sơ tạc công tuy mỹ,
Đào quân lực đại tai.

 

Dịch nghĩa

Vạn hang đổ vào phía tây nam,
Hai sườn núi mở ra nhìn thẳng nhau.
Đất nhô ra theo đường chân núi,
Sông quanh co theo hang trăng mà ra.
Vót nhọn ngay là chỗ thành Bạch Đế,
Quanh co khuất khúc núp sau Dương Đài.
Cái công đục ban đầu đã đẹp rồi,
Mà cái sức nhào nặn còn lớn biết bao.


Bài này làm vào mùa đông năm Đại Lịch thứ nhất (766) tại Quỳ Châu. Cù Đường tức kẽm Cù Đường, một trong ba kẽm trên sông Trường Giang, còn gọi là kẽm Quỳ, bắt đầu từ thành Bạch Đế ở huyện Phụng Tiết, kết thúc ở trấn Đại Kê thuộc huyện Vu Sơn, dài tổng cộng khoảng 8 dặm.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Tây nam vạn suối tới
Hai vách vút lên ngăn
Gốc đất, núi muốn nứt
Sông hiện lên theo trăng
Thành Bạch Đế chót vót
Dương Đài cảnh nhã thanh
Đục đá công tuy lớn
Cũng nhờ tạo hoá thành


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tây nam tụ muôn ngòi
Sừng sựng vách chắn đôi
Gần chân đồi đất rách
Sông theo bóng trăng trôi.
Đối mặt vươn thành Bạch
Khoảng trống khuất Dương Đài
Đẹp xinh công đẽo tạc
Sức tạo hoá kinh thay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tây nam vạn hang tụ,
Giáp mặt hai sườn bày.
Đất theo chân núi lách,
Sông cùng hang trăng xoay.
Dương Đài quanh quất khúc,
Bạch Đế tách ngay đây.
Đục sơ, công lại đẹp
Nặn đều, sức lớn thay.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Phía tây nam chảy muôn nguồn suối
Vách đá cao đứng đối một đôi
Đất rời ra khỏi chân đồi
Nước qua vách chảy di dời theo trăng
Cao chót vót là thành Bạch Đế
Ẩn khúc quanh quạnh quẽ Dương Đài
Sức người đục đẽo đẹp thay
Nhưng công tạo hoá sức này mới ghê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời