05/07/2022 13:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cù Đường hoài cổ
瞿唐懷古

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/01/2010 23:45

 

Nguyên tác

西南萬壑注,
勁敵兩崖開。
地與山根裂,
江從月窟來。
削成當白帝,
空曲隱陽臺。
疏鑿功雖美,
陶鈞力大哉。

Phiên âm

Tây nam vạn hác chú,
Kình địch lưỡng nhai khai.
Địa dữ sơn căn liệt,
Giang tòng nguyệt quật lai.
Tước thành đương Bạch Đế,
Không khúc ẩn Dương Đài.
Sơ tạc công tuy mỹ,
Đào quân lực đại tai.

Dịch nghĩa

Vạn hang đổ vào phía tây nam,
Hai sườn núi mở ra nhìn thẳng nhau.
Đất nhô ra theo đường chân núi,
Sông quanh co theo hang trăng mà ra.
Vót nhọn ngay là chỗ thành Bạch Đế,
Quanh co khuất khúc núp sau Dương Đài.
Cái công đục ban đầu đã đẹp rồi,
Mà cái sức nhào nặn còn lớn biết bao.

Bản dịch của Phan Ngọc

Tây nam vạn suối tới
Hai vách vút lên ngăn
Gốc đất, núi muốn nứt
Sông hiện lên theo trăng
Thành Bạch Đế chót vót
Dương Đài cảnh nhã thanh
Đục đá công tuy lớn
Cũng nhờ tạo hoá thành
Bài này làm vào mùa đông năm Đại Lịch thứ nhất (766) tại Quỳ Châu. Cù Đường tức kẽm Cù Đường, một trong ba kẽm trên sông Trường Giang, còn gọi là kẽm Quỳ, bắt đầu từ thành Bạch Đế ở huyện Phụng Tiết, kết thúc ở trấn Đại Kê thuộc huyện Vu Sơn, dài tổng cộng khoảng 8 dặm.
Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Cù Đường hoài cổ