Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 14/10/2008 02:52

題四皓廟

桂香松暖廟門開,
獨瀉椒漿奠一杯。
秦法欲興鴻已去,
漢儲將廢鳳還來。
紫芝翳翳多青草,
白石蒼蒼半綠苔。
山下驛塵南竄路,
不知冠蓋幾人迴。

 

Đề Tứ Hạo miếu

Quế hương tùng noãn miếu môn khai,
Độc tả tiêu tương điện nhất bôi.
Tần pháp dục hưng hồng dĩ khứ,
Hán trừ tương phế phụng hoàn lai.
Tử chi ế ế đa thanh thảo,
Bạch thạch thương thương bán lục đài.
Sơn hạ dịch trần nam thoán lộ,
Bất tri quan cái kỷ nhân hồi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Quế thơm tùng ấm cửa đền
Nghiêng mình rót rượu dâng lên chén đầy
Bạo Tần Hồng lánh xa bay
Hán nghiêng ngôi báu Phượng hay cứu liền
Tử chi há chịu cỏ chen
Ngọc lành nỡ để rêu hoen úa màu
Bụi hồng xe ngựa lao xao
Quan trường bao kẻ chui vào ai ra.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cửa đền mở quế thơm thông ấm
Rượu hồ tiêu một chén rót dâng
Hồng bay tránh thịnh nhà Tần
Hán triều yếu phượng nhanh chân tới liền
Cỏ che lấp nhiều bên nấm tía
Đá trắng đà một phía rêu xanh
Dưới non ngựa trạm đi nhanh
Chẳng hay đội mũ mấy anh trở về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời