Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2008 03:44

晚自朝臺津至韋隱居郊園

秋來鳧雁下方塘,
系馬朝臺步夕陽。
村徑繞山松葉暗,
野門臨水稻花香。
雲連海氣琴書潤,
風帶潮聲枕簟涼。
西下磻溪猶萬里,
可能垂白待文王。

 

Vãn tự Triều Đài tân chí Vi ẩn cư giao viên

Thu lai phù nhạn hạ phương đường,
Hệ mã triêu đài bộ tịch dương.
Thôn kính nhiễu sơn tùng diệp ám,
Dã môn lâm thuỷ đạo hoa hương.
Vân liên hải khí cầm thư nhuận,
Phong đới triều thanh chẩm điệm lương.
Tây hạ Bàn Khê do vạn lý,
Khả năng thuỳ bạch đãi Văn Vương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Thu sang nhạn đến bên hồ
Hương thơm lúa mới phất phơ khói chiều
Sông dài uốn khúc trong veo
Trúc xanh đầu ngõ thông reo trước nhà
Cửa sài buông lỏng then hoa
Cầm thư vui thú yên hà thảnh thơi
Bàn Khê muôn dặm xa vời
Bạc đầu ngồi đợi lời mời Văn Vương

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Thu về le nhạn xuống ao vuông
Buộc ngựa triều đài, bước tịch dương.
Đường xóm non vây tùng lấp khuất
Cửa sài suối lượn lúa hoa hương.
Mát lành gối chiếu sóng gào mãi
Nhuần nhị đàn thư mây đẫm sương!
Muốn xuống Bàn Khê tây vạn dặm
Nên chăng đầu bạc đợi Văn Vương!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ao vuông nhạn và le bay xuống
Triêu Đài buộc ngựa, nắng xế rồi
Đường làng cong chạy quanh đồi
Lúa bông thơm ngát, cửa sài đối sông
Đàn sách tốt, mây thông hơi biển
Nước triều lên gối đệm mát lành
Bàn Khê còn cách dặm ngàn
Hẳn là đầu bạc chờ Văn Vương rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời